Header image

Santiz ziekenhuizen onder verscherpt toezicht

WINTERSWIJK/DOETINCHEM - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft besloten Santiz, waar zowel Streekziekenhuis Koningin Beatrix als het Slingeland Ziekenhuis onder vallen, onder verscherpt toezicht te stellen. Het gaat om een periode van zes maanden. Aanleiding daarvoor is het oordeel dat er tekortkomingen zijn op het thema goed bestuur. De IGJ twijfelt op dit moment niet aan de kwaliteit van zorg.

Tekortkomingen op thema goed bestuur
Begin mei stelde de IGJ een onderzoek in bij Santiz naar aanleiding van de bestuurlijke onrust in relatie tot de bestuurlijk fusie. Uit het inspectieonderzoek blijkt dat er tekortkomingen zijn op het thema goed bestuur. De IGJ zegt daarover het volgende: “Zorg, bestuur en toezicht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De inspectie houdt toezicht op het leveren van goede zorg zoals bedoeld in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en een belangrijke randvoorwaarde daarvoor is goed bestuur. Binnen een half jaar zijn twee voorzitters van de Raad van Bestuur teruggetreden. Het vertrouwen tussen interne gremia is ernstig beschadigd. Hierbij spelen de voorgenomen fusie en de toekomstscenario’s voor beide ziekenhuizen een belangrijke rol. De Raad van Toezicht wil op korte termijn een voorzitter a.i. benoemen.”

Geen twijfel over kwaliteit van zorg
De IGJ twijfelt op dit moment niet over de kwaliteit van zorg. Daarover zegt de IGJ het volgende: “De inspectie twijfelt vooralsnog niet aan de kwaliteit van zorg, maar het ontbreken van goed bestuur vindt zij wel een risico voor goede zorg op de langere termijn. De inspectie wil het herstel van goed bestuur van dichtbij volgen en heeft geoordeeld dat het instellen van verscherpt toezicht hierbij noodzakelijk is.”

Maatregelen
De IGJ voert tijdens de periode van het verscherpt toezicht gesprekken met diverse betrokkenen. Onder meer met de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, een vertegenwoordiging van specialisten en de Cliëntenraad. Daarnaast kan de IGJ (onaangekondigde) bezoeken aan beide ziekenhuizen brengen. Na de periode van zes maanden beoordeelt de IGJ of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven of dat het verlengd moet worden.


Ander nieuws