Header image

Seksualiteit en middelengebruik bij mensen met een LVB

LANDELIJK - Jongeren komen in hun leven met verschillende verleidingen in aanraking en experimenteren in de regel gedurende hun puberteit en adolescentie met seksualiteit en het gebruik van genotsmiddelen. Gelukkig kunnen de meeste jongeren hun ervaringen met dit soort experimenten omzetten in "verantwoord genieten".

Voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking is dit om een verscheidenheid aan redenen een stuk moeilijker. Hun experimenteergedrag loopt betrekkelijk vaak uit de hand en resulteert in een aantal gevallen in verslavingsproblematiek, obsessief gedrag of zelfs strafbare feiten.

Hulpverleners en leerkrachten vinden het doorgaans moeilijk om te bepalen waar de grens tussen verslaving en verantwoord middelengebruik ligt. Want hoe herken je het wanneer iemand een verslaving aan het ontwikkelen is? En wat doe je als je vaststelt dat iemand een probleemdrinker is? Hoe maak je seksueel afwijkend gedrag bespreekbaar met deze jongeren? En waar kun je bij hen wel en niet een beroep op doen wanneer je samen naar oplossingen zoekt? Kortom, hoe optimaal en op maat aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de LVB-jongere?

Deze en andere vragen zullen door een vijftal experts uit wetenschap en praktijk belicht worden op dit landelijk symposium, gericht op professionals in (jeugd)zorg, welzijn, GGZ, VG-zorg en (speciaal) onderwijs.

Meer informatie over sprekers, het programma en gelegenheid tot inschrijven: http://congresburo.com/agenda/62/i/landelijk-symposiumseksualiteit-en-middelengebruik-bij-mensen-met-een-lvb.htmlAnder nieuws