Header image

Sensire brengt in kaart wat Achterhoekers beweegt

ACHTERHOEK - Veel klanten en medewerkers van Sensire hebben gereageerd op de oproep van Sensire om te laten weten wat hen beweegt. Sensire stelde deze vraag om optimaal te kunnen aansluiten bij het dagelijks leven van Achterhoekers. Klanten gaven aan het persoonlijke contact en de betrokkenheid in de zorg te waarderen. Ook medewerkers van Sensire noemden het contact met de klant als belangrijke inspiratiebron.

In verschillende media en via invulkaarten stelde Sensire de afgelopen tijd mensen in de Achterhoek de vraag “Wat beweegt u vandaag?”. De reacties waren hartverwarmend, vertelt Thea Wassink, communicatiemanager bij Sensire. “Mensen gingen uitgebreid in op de zorg die ze ontvangen, maar gaven daarnaast ook een persoonlijk inkijkje in hun leven. Ze schreven bijvoorbeeld te genieten van de bloeiende bomen in hun tuin, van een fietstochtje met hun kleinkind of een stuk appeltaart op een terras. De kleine dingen die het leven waardevol maken.”

Dat ze zorg ontvangen – thuis of in een woonzorgcentrum van Sensire – lijkt voor veel mensen geen afbreuk te doen aan de kwaliteit van hun leven. Belangrijker is dat de zorgmedewerkers betrokken zijn en hen echt kennen. Veel mensen gaven aan gehecht te zijn aan hun vaste verzorgenden en uit te kijken naar hun komst. Wassink: “De vertrouwde omgeving is vaak genoemd, met familieleden en vrienden in de buurt. Mensen vinden het fijn als medewerkers daar vanzelfsprekend deel van uitmaken.” En het hoeft dan zeker niet altijd over zorg te gaan. “Goede zorg is onlosmakelijk verbonden met prettig contact, zo blijkt. Een leuk gesprek over de vakantie kan de dag echt maken.”

Ook voor medewerkers blijkt betrokkenheid een belangrijk thema. Wassink: “Medewerkers schreven ontroerende verhalen over de dagelijkse praktijk. Over de meneer die hen altijd breed glimlachend uitzwaait. Het familielid dat hen bedankt voor hun inzet. Ze halen veel energie uit dat persoonlijke contact.” Velen beschreven ook de betrokkenheid tussen collega’s, het hechte teamgevoel. Wassink: “Complimenten krijgen, van elkaar leren en elkaar inspireren, daar hechten veel medewerkers waarde aan. Er samen aan bijdragen dat je klanten een goed leven leiden.”

Sensire is blij met de vele reacties. “Het is heel inspirerend om te lezen hoe mensen de ondersteuning van Sensire ervaren,” zegt Wassink. “Het geeft ons richting. De komende maanden gaan we met de resultaten aan de slag: wij laten ons bewegen door de mensen in de Achterhoek.”Ander nieuws