Header image

SKB ontvangt roze lintje van Borstkankervereniging Nederland

WINTERSWIJK - Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk ontving vandaag opnieuw het roze lintje van Borstkankervereniging Nederland (BVN). Dit lintje staat symbool voor het voldoen aan de normen die Borstkankervereniging Nederland (BVN) stelt voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Van de ondervraagde patiënten die in 2018 onder behandeling waren in het SKB,  zou 95% van de patiënten het SKB aanbevelen bij andere patiënten met borstkanker.

Daarmee scoort het SKB het hoogst ten opzichte van andere ziekenhuizen over het jaar 2018. Het SKB voldoet aan alle criteria om het roze lintje te verdienen. In totaal gaat het om elf criteria. Voor vijf criteria levert elk ziekenhuis zelf informatie en cijfers aan. De uitkomsten van de andere zes criteria zijn gebaseerd op onderzoek onder patiënten.

Roze lintje

“Van de criteria zijn patiëntervaringen een belangrijk onderdeel. Het is fijn om te zien dat patiënten ons een hoge waardering geven. Daar zijn we erg trots op want uiteindelijk doen we het natuurlijk voor de patiënt”, vertelt verpleegkundig specialist Silvia Schreurs. “Als zorgverleners in het mammacare-team werken we nauw met elkaar samen. Bij de behandeling en begeleiding vinden we het belangrijk om beslissingen samen met de patiënt te nemen. Voor patiënten hebben we een vast aanspreekpunt: de mammacare-verpleegkundige. Hier kunnen zij zowel tijdens als na het behandeltraject terecht”.

Monitor Borstkankerzorg

Het roze lintje wordt sinds 2010 uitgereikt. Sinds dat jaar doet de BVN onderzoek naar patiëntgerichte borstkankerzorg. De resultaten worden gepresenteerd in de Monitor Borstkankerzorg. Het roze lintje is onderdeel van de monitor en geeft per ziekenhuis weer hoe dit op diverse criteria scoort. De criteria zijn opgesteld door BVN en zijn gebaseerd op wat patiënten belangrijk vinden in de borstkankerzorg. Ziekenhuizen die aan voldoende van deze criteria voldoen, krijgen het roze lintje. Ook Santiz locatie het Slingeland Ziekenhuis heeft opnieuw het roze lintje ontvangen. Op www.monitorborstkankerzorg.nl staat alle informatie over de monitor en het lintje en zijn de nieuwe criteria te vinden.Ander nieuws