Header image

SKB schaalt reguliere zorg stap voor stap op

Winterswijk - Nu de coronazorg minder aandacht vraagt van de ziekenhuizen, wordt ook in het SKB de reguliere zorg stap voor stap weer opgeschaald. Daarvoor zijn zorgvuldige plannen gemaakt om dit op een verantwoorde wijze te laten verlopen. Bij de opschaling wordt goed gekeken naar welke afspraken en operaties in welke volgorde weer ingepland worden. Patiënten voor wie een afspraak gepland wordt, krijgen een telefoontje of brief thuis.

Bij de opschaling kijkt het SKB naar drie zaken: de urgentie van afspraak of operatie, de beschikbaarheid van personeel, ruimtes en materialen en uiteraard de richtlijnen van de 1,5 meter samenleving. “Op basis hiervan maken we een afweging en nemen we contact op met mensen om hun afspraak of operatie in te plannen”, vertelt chirurg Barbara Kreis. “We zijn blij dat de situatie zich zo ontwikkelt dat we weer meer andere zorg kunnen bieden. We realiseren ons heel goed dat veel mensen door corona lang op hun afspraak of operatie moeten wachten. En ook de komende tijd zal dat helaas het geval zijn. Want er zijn veel afspraken in te halen en we kunnen minder afspraken plannen dan voor corona. We zijn patiënten echt niet vergeten en doen ons best om zo veel mogelijk mensen te zien.”

Ook ziekenhuizen moeten veel aanpassingen doen in de 1,5 meter maatschappij. Kreis: “het is voor ons duidelijk dat we niet meer terug kunnen naar hoe het was voor corona. Daar is gewoonweg te weinig ruimte voor. Alleen al in de wachtkamers kunnen we dit niet realiseren. Daarom blijven we waar dat kan telefonische consulten doen en willen we beeldbellen versneld gaan inzetten om meer mensen te kunnen helpen. Naast dat het noodzakelijk is, ervaren veel mensen daarvan ook de voordelen. Ze hoeven niet te reizen en zitten in hun vertrouwde omgeving. Zeker nu er maximaal één begeleider mee mag, is het fijn dat er thuis vaak meer mensen bij de afspraak kunnen zijn.” Behalve de inzet van telefonische afspraken en beeldbellen werkt het SKB ook nauw samen met onder meer huisartsen en verpleeghuizen om te komen tot goede oplossingen voor het bieden van zorg.

Voor de opstart van de reguliere patiëntenzorg neemt het SKB diverse maatregelen. Zo vullen patiënten, bezoekers en begeleiders voor hun komst een digitale coronacheck in via www.skbwinterswijk.nl/coronavirus. Patiënten ontvangen de coronacheck ook op papier bij de afspraakbevestiging. Hieruit wordt duidelijk of mensen naar het ziekenhuis kunnen komen of eerst contact moeten opnemen. Vanaf maandag 18 mei is er een controlepunt bij de ingang van het ziekenhuis. Iedereen die het ziekenhuis binnen wil gaan, laat hier het advies zien. Zo nodig kan de check ter plekke worden ingevuld. Patiënten met corona-achtige klachten krijgen een mondkapje. Bezoekers en begeleiders met klachten mogen niet naar binnen.

Daarnaast zijn er ook binnen het ziekenhuis aanvullende maatregelen genomen. Iedere patiënt, bezoeker of begeleider die het ziekenhuis binnengaat, desinfecteert de handen. Ook de regel voor 1,5 meter afstand blijft gelden. Patiënten krijgen het verzoek om alleen naar hun afspraak te gaan en alleen een begeleider mee te nemen als dit echt nodig is. Patiënten wordt gevraagd om maximaal vijftien minuten voor de afspraak bij het ziekenhuis te zijn. Daarnaast krijgen patiënten het verzoek om hun gezicht af te wenden van de zorgprofessional tijdens een onderzoek, als dit mogelijk is.

Het SKB blijft de corona-ontwikkelingen scherp in de gaten houden. De plannen zijn zo gemaakt dat snel op- of afgeschaald kan worden als de situatie wijzigt. “Dat is belangrijk”, vertelt Kreis. “Het aantal coronapatiënten kan zo weer toenemen. Hier moeten we rekening mee houden. Deze situatie is voor iedereen nieuw en dat betekent dat we allemaal continu bijleren en flexibel moeten zijn. Niet alleen wij maar ook patiënten. Maar heel belangrijk is het dat mensen weten dat ze bij spoed altijd bij ons terecht kunnen. We merken dat patiënten terughoudend zijn en wachten met bellen. Dat is echt niet nodig. We hebben veel liever dat ze aan de bel trekken als er wat is.”


Ander nieuws