Header image

Snelle psychiatrische hulp voor verwarde mensen

ACHTERHOEK - Verwarde mensen die voor overlast zorgen op openbaar terrein worden vanaf 1 december eerst naar een locatie van GGNet gebracht in plaats van naar het politiebureau. Dit is geheel in lijn met de eerder gemaakte regionale samenwerkingsafspraken tussen onder andere de politie en ggz-organisaties (2014).
 
Mensen die acuut psychische hulp nodig hebben, zo snel en adequaat mogelijk opvangen. Dat is het doel van deze afspraak tussen de Politie Oost-Nederland en GGNet.
In overlastsituaties waarin sprake lijkt te zijn van psychische problematiek is een zogenoemde Crisisbeoordelingskamer een goed alternatief om verder uit te zoeken wat er aan de hand is.
Van alle verwijzingen naar de Crisisdienst van GGNet is ongeveer 13% afkomstig van de politie.
 
De nieuwe werkwijze is een kwalitatieve verbetering voor patiënt en familie. Doordat hulpverleners van GGNet direct psychiatrische bijstand kunnen bieden, kan iemand in sommige gevallen meteen weer naar huis. Ook wordt deze persoon een traumatische ervaring door het verblijf op het politiebureau bespaard. De politie is daarbij minder tijd kwijt voor de vele administratieve handelingen. De Crisisbeoordelingskamers bevinden zich op de locaties van GGNet in Apeldoorn (Deventerstraat), Warnsveld (Vordenseweg) en Doetinchem (Kruisbergseweg).
Natuurlijk worden mensen wèl direct naar het politiebureau worden gebracht, als er sprake is van het plegen van een strafbaar feit.Ander nieuws