Header image

Sportieve Wijkdag rondom ’t Loo in Zelhem

ZELHEM - Op zaterdag 20 juni organiseren Beweeg Wijs, Basisschool ‘t Loo en Kinderopvang Avonturijn, samen met diverse organisaties een wijkstartdag rondom ‘t Loo. Bewoners uit de wijk rondom de basisschool kunnen aangeven welke (sportieve, creatieve, culturele, etc.) activiteiten ze graag terug zouden willen zien als men met de inzet van combinatiefunctionarissen een speciaal wijkprogramma gaant opstellen. Om inspiratie op te doen en kennis te maken met de mogelijkheden bieden diverse organisaties en verenigingen uit Zelhem leuke activiteiten aan. Alles met als doel om iedereen in en rondom ‘t Loo letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. Het programma vindt plaatst op Basisschool ’t Loo en start om 10:00. De gehele dag kunt u vrij inlopen bij de activiteiten en om 12:00 kunt u gebruik maken van een gratis gezonde lunch. Het programma eindigt om 14:00. Na afloop mag u gratis gebruik maken van het Zwembad de Brink (tegoedbon ophalen op school).

Iedereen is vanaf 10.00 uur van harte welkom op Basisschool ‘t Loo. De spetterende opening van dit festijn wordt om 10.15 uur verricht door wethouder Jan Engels. Om 10.30 uur gaan alle activiteiten vervolgens van start.

De activiteiten worden in workshopvorm aangeboden dus later instappen is ook mogelijk.

Tussen 12:00 en 12:30 kunnen alle bezoekers gebruik maken van een gratis, gezonde lunch. Om 14:00 is het programma afgelopen.

Op Integraal Kind Centrum (IKC) ‘t Hoge vindt sinds enkele tijd een succesvolle samenwerking plaats tussen Beweeg Wijs, ‘t Loo en Avonturijn waarbij gewerkt wordt aan een rijke en gezonde schoolomgeving. Daarbij zijn GKGK en GGDNOA ook partners.

Uitgangspunt hierbij is een integrale, duurzame aanpak van jeugdgezondheid op de basisschool waarbij gericht gewerkt met een onderwijsprogramma van Beweeg Wijs en Leef Wijs waarbij  gezonde voeding en voldoende beweging voor elk kind  centraal staat.

Het Beweeg Wijs concept vormt met GKGK (gezonde kinderen in een gezonde kind omgeving) het hart van de ontwikkelingen. 

Met een speciale subsidie vanuit de rijksoverheid en de gemeente Bronckhorst zijn  er combinatiefunctionarissen aangesteld. Zij verzorgen de extra beweeglessen onder en na schooltijd, zij verzorgen de leefstijllessen i.s.m. de GGD en zij vormen ook een zgn. wijk-beweegteam.  Uiteindelijk wordt een gezond wijk-vrijetijdsprogramma ontwikkeld, waar de partners ook na de subsidieperiode zelfstandig mee verder zullen gaan.  Op weg naar een rijk wijkaanbod organiseren we daarom op 20 juni deze kennismakingsdag voor alle wijkbewoners rondom ’t Loo.  

Samengevat : Wijkstartdag voor bewoners rondom ‘t Loo

Zaterdag 20 juni van 10:00 t/m 14:00 met om 12:00 een gratis, gezonde lunch.

Volg het Twitteraccount @BW_Zelhem voor alle up to date informatie.

 Ander nieuws