Header image

Stichting Oude Gelderse Kerken neemt kerken over

ACHTERHOEK - Op 21 december a.s. worden de middeleeuwse kerken van Voor-Drempt en Hoog-Keppel overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). In de twee kerken – beide behorend tot de protestantse gemeente van Drempt en Oldenkeppel – zullen kerkdiensten blijven plaatsvinden. Daarnaast krijgen de kerken een eigen commissie die aan het werk gaan om andere activiteiten te ontwikkelen die bijdragen in de kosten van de gebouwen. Ook zal de SOGK zorgdragen voor restauratie van de buitenzijde van de Dremptse kerk; een jaar geleden al heeft de SOGK de toren al laten restaureren. De kerk van Hoog-Keppel is onlangs hersteld en in zeer goede staat.

De kerk van Voor-Drempt wordt in 1067 voor het eerst in de archieven genoemd. Aan de romaanse toren uit de elfde eeuw is een schip gebouwd in gotische stijl (ca. 1400). Het bakstenen koor, ook gotisch, is een eeuw jonger. De kerk is gewijd aan Sint Joris, de heilige Georgius, van wie de traditie vertelt dat hij een draak versloeg en daarmee het leven van een koningsdochter redde. Bijzonderheden van het interieur zijn het orgel (oorspronkelijk afkomstig uit de Eusebiuskerk in Arnhem), beeldhouwwerken van Eduard van Kuilenburg en wandtapijten naar ontwerp van Gunhild Kristensen.

De 12de-eeuwse kerk van Hoog-Keppel (een rijksmonument) werd gebouwd in 1392 ter vervanging van een bestaande kapel. De kerk was oorspronkelijk veel groter, maar is in de 18de eeuw gedeeltelijk afgebroken. Oorspronkelijk werd er begraven in de kerk; een oude grafsteen doet nu nog dienst als drempel tussen de consistoriekamer en de kerkzaal. Na de reformatie werd de kerk protestants. De kerk van Keppel heeft altijd nauwe banden gehad met het kasteel van Keppel. De koperen lezenaar uit 1711 en het orgel uit 1739 zijn ooit geschonken door de bewoners van het kasteel.

De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) zet zich in voor het behoud van religieus erfgoed in Gelderland. Om belangstelling voor monumentale kerken te wekken en om kerkgebouwen in stand te kunnen houden stimuleert de SOGK het meervoudig gebruik van religieuze gebouwen. De SOGK biedt kerkbesturen de helpende hand bij restauratie en onderhoud. Ook denkt de SOGK met kerkbesturen mee over oplossingen als het gaat om dreigend verval van het kerkgebouw door gebrek aan financiën. Een goede en passende herbestemming van een kerk is van cruciaal belang voor een duurzame instandhouding van religieus erfgoed. De SOGK probeert langs diverse wegen inwoners van Gelderland te interesseren voor de vele religieuze monumenten en dan vooral oude kerken in de provincie. Er wordt een goed verzorgd en inhoudelijk kwartaalblad Venster uitgegeven. Het werk van de SOGK wordt o.a. mogelijk gemaakt door de provincie en haar vele trouwe donateurs.Ander nieuws