Header image

Stichting Platform Armoedevrij Wintersijk opgericht

Winterswijk - Sinds kort is de stichting Platform Armoedevrij Winterswijk opgericht. Een
belangrijk doel van het platform is het verbinden van organisaties en
initiatieven die zich bezig houden met het thema armoedebestrijding. Het
bundelen van deze waardevolle krachten om samenwerking te stimuleren.
Dit doen wij door bijvoorbeeld het vereenvoudigen van de toegang tot deze
organisaties, door te werken met één aanmeldformulier voor alle financiële
ondersteuningsvragen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
● Voorzitter: Maikel Stolte
● Secretaris: Marloes Mulder
● Penningmeester: Helma de Graaff
● Algemeen bestuurslid: Jan Knuivers
● Algemeen bestuurslid: Guido de Vries

Wat doet het stichtingsbestuur?
● Kennismaken met de organisaties in Winterswijk, die werken voor en met
inwoners die met armoede te maken hebben.
● Een netwerkorganisatie opzetten. Doel hiervan is dat de verschillende
organisaties elkaar makkelijker weten te vinden, waardoor inwoners sneller
en beter geholpen worden.
● Een projectfonds oprichten waar inwoners en bedrijven geld kunnen doneren.
Het geld wordt besteed aan projecten (in de wijk), die armoede dichtbij
bestrijden en voorkomen.
● Starten met een overkoepelend noodfonds. Dit zetten we met verschillende
organisaties op. In dit fonds kunnen ook inwoners en het bedrijfsleven een
financiële bijdrage storten.

Het uiteindelijke streven is om een sterk netwerk in Winterswijk te realiseren, waarin
organisaties en inwoners de handen ineen slaan en gezamenlijk armoedebestrijding
succesvol tot praktische uitvoer brengen.

Ander nieuws