Header image

Subsidie breedband buitengebied Berkelland

BERKELLAND - Het college van B&W in Berkelland heeft een verbeterde subsidieregeling voor ‘dure adressen’ breedband in het buitengebied vastgesteld.

Aanlegkosten boven 1.000 euro tot 10.000 euro komen in aanmerking voor subsidie. In de raadsvergadering van 8 november moet de gemeenteraad het budget van 300.000 euro voor deze regeling beschikbaar stellen. ‘Dure adressen’ kunnen al wel vanaf nu de subsidie aanvragen via www.gemeenteberkelland.nl Het besluit op de aanvraag volgt na 8 november 2016.

Adressen waarbij de aanlegkosten hoger zijn dan 1.000 euro komen voor subsidie in aanmerking. Afhankelijk van de hoogte van het factuurbedrag wordt maximaal 7.500 euro subsidie verstrekt. De subsidie wordt berekend met behulp van een staffel. Hoe hoger de kosten van aanleg, hoe hoger de subsidie.

In de raadsvergadering van 11 oktober heeft de raad het college gevraagd om een nieuw voorstel voor de Subsidieregeling Breedband Buitengebied Berkelland 2016-2020. De nieuwe subsidieregeling is in nauw overleg met de fracties gemaakt. Met de aanpassing wordt het voor meer mensen mogelijk gebruik te maken van de regeling.Ander nieuws