Header image

Subsidie van Provincie Gelderland voor groene schoolpleinen

ACHTERHOEK - Provincie Gelderland heeft de nieuwe subsidieregels voor groene schoolpleinen vastgesteld. Dit betekent dat Gelderse basis- en middelbare scholen vanaf 1 december 2018 subsidie kunnen aanvragen bij het subsidieloket van de provincie voor het ontwerp en aanleg van een groen schoolplein. De subsidie kent een maximum van € 17.500 per schoolplein.

“Echt fijn dat de provincie deze regel heeft vastgesteld”, laat wethouder Ilse Saris weten. “Samen met leerlingen en docenten een groen schoolplein ontwerpen sluit perfect aan bij meer groen in Winterswijk. Ik hoop van harte dat er mooie plannen worden aangemeld bij de provincie vanuit onze gemeente”.

Voorwaarden voor subsidie

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het aan te leggen schoolplein in ieder geval:

·         Bestaan uit natuurlijke elementen en beplanting

·         Moet een deel van de bestrating worden vervangen door een waterdoorlatende ondergrond

·         Ontworpen zijn in samenwerking met leerlingen en docenten

·         Een mogelijkheid bieden om buitenlessen te kunnen geven

Verder is het belangrijk dat de scholen aangeven hoe het groene schoolplein een verbetering is voor planten en dieren. Hoe het plein gebruikt wordt voor het geven van buitenlessen. En uitleg over het beheer van het groene schoolplein.

Informatie en voorwaarden

Voorwaarden en criteria waar de subsidieaanvraag aan moet voldoen is te vinden op de subsidiepagina van de provincie Gelderland: https://www.gelderland.nl/Groene-schoolpleinen.

Forum

Via de knop “Blijf op de hoogte” op het forum van de provincie Gelderland http://groeneschoolpleinen.gelderland.nl kunt u de ontwikkelingen van groene schoolpleinen volgen. Dit is tevens de plek voor het uitwisselen van kennis, informatie, vragen stellen, inspirerende voorbeelden en praktische tips.Ander nieuws