Header image

Symposium ‘Nieuwkomers worden niet vanzelf zelfredzaam’

WARNSVELD - Europa is in de ban van de vluchtelingenstromen binnen haar grenzen. Gemeenten spannen zich in om asielzoekers met een status snel permanente huisvesting te bieden.

GGD Noord- en Oost-Gelderland en GGNet Preventie organiseren vandaag, 3 december, in Warnsveld het symposium ‘Nieuwkomers worden niet vanzelf zelfredzaam’ over het bevorderen van de lichamelijke, geestelijke en seksuele gezondheid van statushouders.

Hoe kunnen gemeenten voortborduren op de preventieve steun die gestart werd in de opvangcentra? Deze preventieve steun wordt steeds vaker voortijdig afgebroken omdat veel statushouders snel doorstromen naar een gemeente. Elke nieuwkomer stuit bij zijn inburgering op een mix van gevoelens: euforie, rouw en de wil tot aanpassing aan de Nederlandse samenleving.

Preventieve ondersteuning

Wethouders en beleidsambtenaren uit meer dan 20 gemeenten worden geïnformeerd over gezondheidsbevordering en preventieve trainingen aan statushouders zodat ze als nieuwkomers in gemeenten mentaal enigszins voorbereid zijn op hun leven in de Nederlandse samenleving. Deze preventieve ondersteuning is van groot belang omdat veel vluchtelingen uit landen als Syrië, Irak en Eritrea last hebben van ernstige verwerkingsproblemen als gevolg van oorlog, geweld, onderdrukking en levensbedreigende situaties tijdens hun vlucht naar Nederland.Ander nieuws