Header image

Taaltrajecten voor bijstandsgerechtigden

ACHTERHOEK - Laaggeletterdheid is nog steeds een veel voorkomend probleem waar een groot taboe op rust. Maar liefst 1 op de 6 Nederlanders ondervindt hierdoor dagelijks problemen. Ook bij het vinden van werk is laaggeletterdheid vaak een drempel. De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) biedt  bijstandsgerechtigden een taaltraject aan.

Taaltraject

Wanneer een bijstandsgerechtigde geen diploma heeft waaruit blijkt dat hij 8 jaar onderwijs heeft gevolgd in Nederland, dan wordt hij of zij uitgenodigd voor een taaltoets. De SDOA biedt inwoners met een bijstandsuitkering uit  Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk een taaltraject aan,  zodat ze nog sneller aan het werk kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld een taalcursus bij een taalschool zijn, maar ook contacten met een taalmaatje, waar ze regelmatig mee afspreken om aan de taal te werken. Dit alles gebeurt in het kader van de Wet Taaleis, verplicht onderdeel van de Participatiewet. “Werk vraagt om taalvaardigheid en daarom maken wij werk van taalvaardigheid”, legt wethouder Aalderink uit.

Taaltoets

Behalve autochtone Nederlanders hebben ook statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) met de Wet Taaleis te maken. Statushouders die al een inburgeringstraject volgen, voldoen aan de wettelijke taaleis als ze slagen voor hun examen. Wanneer het examen niet wordt gehaald, dan zullen ze alsnog aan moeten tonen dat zij wel aan de taaleis voldoen of inspanningen verrichten om hun taalniveau te verbeteren. De statushouders hoeven daarom ook alleen een taaltoets te maken wanneer zij hun inburgering niet hebben gehaald.Ander nieuws