Header image

TLN en EVO: knopen doorhakken in Oost-Nederland

OOST-ACHTERHOEK - Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO sluiten zich volledig aan bij de oproep van de provincies Gelderland en Overijssel en de regio’s Twente, Stedendriehoek en Arnhem Nijmegen om nu door te pakken met de projecten A1, A15 en N35 in Oost-Nederland.

Iedere vertraging van deze projecten als gevolg van de geplande bezuinigingen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu is onacceptabel. Zeker gezien de grote regionale bijdragen aan deze projecten en het feit dat er vrijwel concrete afspraken klaarliggen is het van groot belang dat nu wordt doorgepakt.

Voor de doortrekking van de A15 van het knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar lijkt er na jaren van onderzoek en discussie nu bijna zicht te zijn op daadwerkelijke realisatie. Deze ontbrekende schakel is van groot belang voor zowel de regionale economische ontwikkeling als de ontsluiting van de Rotterdamse haven. De regio draagt maar liefst 370 miljoen euro bij aan de doortrekking. TLN en EVO zouden het onbegrijpelijk vinden als dit project nu on-hold wordt gezet.

Uit de economische wegwijzer van TLN en EVO blijkt dat in de regio Arnhem Nijmegen in 2011 meer dan 27 miljoen euro economische schade geleden als gevolg van de files op de A50 en de A12. Ondanks het feit dat op deze trajecten werd gewerkt blijkt hieruit wel dat iedere vorm van capaciteitsvermindering grote problemen oplevert. Een robuust wegennet is op termijn dan ook pure noodzaak.

De A1 tussen Apeldoorn en Twente is een van de drukst bereden vrachtroutes van Nederland en een belangrijke achterlandverbinding voor de Rotterdamse en Amsterdamse haven, Schiphol en de Randstad. Ze vormt tevens een belangrijk onderdeel in het Europese netwerk van transportcorridors. Ter illustratie: op een gemiddelde werkdag rijden op dit traject meer dan 20.000 vrachtauto’s. Het traject zit tegen de maximale capaciteit aan en bij Deventer-Oost staan vrijwel dagelijks files bij het einde van de spitsstrook. Uit de capaciteitsanalyse van het Rijk blijkt dat ook bij beperkte economische groei op dit traject een steeds groter knelpunt gaat ontstaan.

Tot slot is ook de opwaardering van de N35 tussen Zwolle en Twente van groot belang voor de vervoerders en verladers. Ook voor dit karrespoor is het zaak dat zo snel mogelijk de doorstroming wordt gegarandeerd. TLN en EVO steunen de regionale lobby voor dit project en constateren dat de aanzienlijke regionale bijdrage het belang erkent van een fatsoenlijke verbinding tussen de regio’s Zwolle – Kampen en Twente. Met de opwaardering van de trajecten Zwolle – Wijthmen en Nijverdal – Wierden worden eerste stappen gezet naar het eindbeeld van 2x2 rijstroken en een maximum snelheid van 100 km/h.

TLN en EVO roepen de minister op om juist in deze economisch onzekere tijden door te pakken met de genoemde projecten en daarmee de grote regionale bijdragen niet te laten schieten.Ander nieuws