Header image

Tuunterveld voorkeurslocatie nieuw bedrijventerrein

Winterswijk - Het college van burgemeester en wethouders heeft het Tuunterveld als voorkeurslocatie aangewezen voor de benodigde aanleg van een nieuw bedrijventerrein in Winterswijk.

Het college kiest voor het Tuunterveld op basis van het locatiekeuze-onderzoek van adviesbureau BRO. In totaal zijn door BRO 13 locaties in beeld gebracht en beoordeeld op 38 criteria verdeeld over de thema’s natuur & milieu, ruimtelijke kwaliteit, infrastructuur, klimaatadaptatie en financiële haalbaarheid.

Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat Winterswijk zowel voor de korte als langere termijn een tekort aan bedrijventerrein heeft. Het nieuwe bedrijventerrein is nodig als groeiruimte voor het lokale bedrijfsleven en daarmee voor de vitaliteit van onze gemeente. Ondernemers zijn cruciaal voor de instandhouding van werkgelegenheid en de daarmee samenhangende voorzieningen in Winterswijk. De gemeente gaat uit van een ruimtereservering van circa 15 hectare, die gefaseerd in ontwikkeling kan worden gebracht.

Wethouder Inge klein Gunnewiek: “Onze huidige bedrijventerreinen zijn nagenoeg volledig bezet. Het bestemmen van een locatie tot bedrijventerrein kost een aantal jaren. Daarom is het juist nu belangrijk om in te zetten op de uitbreiding van bedrijfsterreinen. In de toekomst moeten ondernemers de kans krijgen om te groeien. Dat is nodig voor werkgelegenheid en daarmee de leefbaarheid in onze gemeente. Ook het verenigingsleven kan niet zonder de steun van onze ondernemers. Winterswijk blijft zo in de toekomst een fijne plek om te wonen, werken en recreëren.”

Het onderzoeksrapport en het collegebesluit liggen ter inzage vanaf 3 juli tot en met 27 augustus. Deze termijn is door de vakantieperiode verlengd met twee weken. Tot en met 27 augustus kunnen zienswijzen worden ingediend. Besluitvorming in de gemeenteraad over deze locatiekeuze staat gepland voor dit najaar. Met omwonenden van de voorkeurslocatie gaat de gemeente om tafel, zodat zij kunnen meedenken over de inrichting.


Ander nieuws