Header image

Uitstel Oogstdag bij de Piepermolen in Rekken tot 3 augustus

REKKEN - Gelet op de grote hitte dezer dagen is besloten het Rekkense oogstfeest uit te stellen. De nieuwe datum is nu vastgesteld op ZATERDAG 3 AUGUSTUS 2019!

Wij hopen dat de leden van de dansgroep, de boeren, de bakker, de pannenkoekenbakkers en de molenaars dan weer fris en fruitig bij de Piepermolen aan de slag kunnen.Ander nieuws