Header image

Unieke samenwerking bij zorg voor kinderen en jeugdigen

ACHTERHOEK - De gemeenten Oost Gelre, Winterswijk, Aalten en de samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs in de Oost Achterhoek slaan de handen ineen. Om kinderen en jeugdigen (0-23 jaar) met een ondersteuningsvraag en het gezin beter van dienst te zijn, starten zij in april met een gezamenlijk ondersteuningsteam. Ze doen dit in nauwe samenwerking met de organisaties voor jeugdzorg die al actief zijn in die gemeenten.

Er is met de komende veranderingen in de Jeugdzorg en Passend Onderwijs een omslag nodig bij gemeenten en onderwijs om de kwaliteit van zorg overeind te houden. Door een samenhangende aanpak van onderwijs en gemeenten, door domeinen heen (school, thuis en vrije tijd) en een betere en effectievere samenwerking met de jeugdhulporganisaties blijft de zorg aan kinderen en hun gezinnen betaalbaar en geborgd voor de toekomst. Dit gebeurt door de inzet van het ondersteuningsteam.

Het team zal bestaan uit hulpverleners van verschillende jeugdzorgorganisaties. In hun werkwijze gaan zij uit van de ondersteuningsvraag van het kind/jeugdige en het gezin. Zij begeleiden dit gezin zoveel mogelijk zelf en coördineren de aanpak tussen de verschillende domeinen. Als er specialistische ondersteuning nodig is, dan haalt de hulpverlener deze zorg naar het gezin toe en zorgt voor een goede afstemming met de sociale omgeving.

Uniek voor Nederland is dat onderwijs en de gemeenten en (jeugd)zorgorganisaties hun expertise en hulp bundelen en samen verantwoordelijk zijn voor het kind en het gezin. De verbinding met de lokale sociale structuur blijft gewaarborgd, maar waar het belang van jeugdige of gezin dit vereist werkt het ondersteuningsteam door domeinen en over gemeentegrenzen, ongeacht waar het kind of jeugdige woont of naar school gaat.

Het team gaat ook uitvoering geven aan het experiment ‘Jeugdzorg dichtbij’, waarbij de hulpverleners noodzakelijke interventies van jeugdzorg direct kunnen inzetten. Voorheen was dat een taak van Bureau Jeugdzorg. Voorlopig gaat het experiment om lichtere vormen van jeugdhulp, namelijk een deel van de jeugdhulp in de thuissituatie en dagopvang voor kinderen die meer begeleiding nodig hebben. Dit experiment gaat ook in andere Achterhoekse gemeenten van start. De gemeenten en het onderwijs leggen zo een stevige basis voor de komst van het Passend Onderwijs en de transitie Jeugdzorg. Het doel is om snel en dichtbij effectieve en kortdurende hulp te geven aan kinderen en jeugdigen en hun gezin.Ander nieuws