Header image

Veranderingen in de rijbewijscategorieën vanaf 2013

ACHTERHOEK - De Europese Unie wil de regels voor rijbewijzen in alle lidstaten gelijktrekken. Het idee daarachter is dat bestuurders in alle lidstaten straks hetzelfde weten en kunnen. En dat overal dezelfde eisen worden gesteld. Ook komt er één Europees rijbewijsmodel. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de derde Europese rijbewijsrichtlijn. De verwachte ingangsdatum voor de nieuwe regels is 19 januari 2013. Belangrijke veranderingen zijn:
  • De minimumleeftijd verandert voor het besturen van voertuigen uit de categorieën A, C en D.
  • Het motorrijbewijs krijgt 3 categorieën: A1, A2 en A. De categorie hangt af van het vermogen van de motor, de leeftijd van de kandidaat en de ervaring van de kandidaat.
  • De nieuwe rijbewijscategorie B+ (code 96) geldt voor personenauto's met een aanhangwagen zwaarder dan 750 kilogram (kg) en een totaalgewicht tussen de 3.500 kg en 4.250 kg.
  • Het vrachtwagenrijbewijs krijgt 2 categorieën: C1 en C. Het C1-rijbewijs is voor lichte vrachtwagens en campers (tussen 3.500 kg en 7.500 kg). Het C-rijbewijs is voor vrachtwagens zwaarder dan 7.500 kg.
  • Naast categorie D (vervoer van meer dan 8 personen, exclusief bestuurder) komt er ook een categorie D1 voor lichte bussen (maximaal 16 personen, exclusief bestuurder).
  • Categorie E (aanhangwagen) wordt ingevoerd bij C1 en D1.
  • De geldigheidsduur voor de rijbewijscategorieën C en D gaat van 10 naar 5 jaar.
  • Het maximale gewicht van een aanhanger of oplegger bij rijbewijscategorie BE is beperkt tot 3.500 kg. Het maximale gewicht van de aanhangwagen of oplegger mag alleen onder bepaalde voorwaarden zwaarder zijn dan 3.500 kg.
Mensen die voor 19 januari 2013 al een rijbewijs hebben, behouden hun rechten. Alleen wanneer de nieuwe rechten gunstiger zijn, gelden deze voor iedereen. Meer informatie kunt u lezen ophttp://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/rijbewijscategorieen  


Ander nieuws