Header image

Verkiezingen voor het Europees Parlement

WINTERSWIJK - Op donderdag 23 mei is de verkiezing voor de leden van het Europees Parlement. De verkiezing wordt eens in de 5 jaar gehouden. De verkiezingen zijn in alle lidstaten niet op dezelfde dag, maar zijn in de periode van 23 tot en met 26 mei 2019. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens deze verkiezing rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie.

Wie ontvangt een stempas?

·         U op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder bent en in het bezit van de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie;

·         U bent niet uitgesloten van het kiesrecht;

·         U woont volgens de Basisregistratie personen op de dag van kandidaatstelling (9 april 2019|) in de gemeente Winterswijk.

De stempassen zijn eind april verstuurd.

Identificatieplicht

Kiezers die hun stem uitbrengen, moeten zich legitimeren met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Kunt u bij de komende verkiezingen niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen.

Iemand in Winterswijk machtigen

Dit doet u eenvoudig door het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas of kiezerspas in te vullen. U moet degene die voor u gaat stemmen ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. In plaats van een geprinte kopie, kunt u ook een veilige kopie met de ID-app maken. De volmachtnemer mag de kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook tonen op een smartphone of tablet.

Een kiezer uit een andere gemeente binnen Nederland machtigen (schriftelijke volmacht)

Formulieren vindt u op onze website www.winterswijk.nl. Het verzoek moet uiterlijk 20 mei 2019 zijn ontvangen door de gemeente.

Hoe stemt de ander voor u?

Degene die voor u stemt ontvangt een bewijs dat hij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.

Stemmen in een andere gemeente in Nederland (kiezerspas)

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan in de gemeente waar u woont, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Een kiezerspas kunt u tot 20 mei 2019 digitaal via onze website www.winterswijk.nl aanvragen of tot 22 mei 2019 tot 12.00 uur aan de balie van het gemeentekantoor.

Openingstijden stembureaus

De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Waar kunt u stemmen? 

Gemeentekantoor

Stationsstraat 25 é

Vrije Basisschool de Esch

Rusthuisstraat 28

Regionaal Verpleeghuis Pronsweide

Morgenzonweg 29 é

o.b.s. De Kolibrie

Hakkelerkampstraat 55

Woonzorgcentrum De Pelkwijk

Laan van Hilbelink 95 é

Daltonschool de Vlier

Vlierstraat 7 é

Woonzorgcentrum De Berkhof

Gradus Kobusstraat 18 é

o.b.s. Bargerpaske

Voorninklaan 1 é

o.b.s. De Schakel

Violenstraat 1a é

Verenigingsgebouw De Eendracht

Geldereschweg 84 é

Receptie camping 'de Twee Bruggen'

Meenkmolenweg 13  é

Emmaschool Henxel

Vredenseweg 170 é

Zalencentrum Reuselink

de Slingeweg 20 é

Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Beatrixpark 1 é

Zalencentrum De Harmonie

Groenloseweg 60

Mobiel stembureau

Naast de reguliere stembureaus wordt er bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ook een mobiel stembureau ingezet. Het mobiele stembureaus houdt op verschillende tijden en locaties zitting.

Hieronder vindt u een overzicht.

 

Zittingstijden                          Plaats                                               Adres

08.00 uur tot 08.30 uur          Locatie grens Kotten/Oeding           Stemlokaalunit (50 meter voor de grens)

09.00 uur tot 10.30 uur          Locatie Wamelinkhof                       Wamelinkhof 10 

11.00 uur tot 12.30 uur          Locatie Vredensehof                       Vredenseweg 81 e 

13.30 uur tot 14.30 uur          Locatie school Woold                      Schoolweg 13, Winterswijk Woold

15.00 uur tot 16.00 uur          Locatie gebouw Ratum                    Raetmansweg 10, Winterswijk Ratum

Iedere kiesgerechtigde mag op het mobiele stembureau zijn stem uitbrengen.

Toegankelijkheid stembureaus

Alle stembureaus zijn zo ingericht zijn dat mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen. Bijvoorbeeld een oprijplank bij opstapjes of drempels, goede verlichting, een loep, een extra leeslamp, parkeervoorziening voor gehandicapten en stemhokjes met een verlaagd werkblad. De stembureaus met een é zijn 100 % toegankelijk.

Informatie niet gevonden?

Meer informatie over de verkiezingen vindt u op de website van de Kiesraad www.kiesraad.nl. De Kiesraad is het informatiepunt voor burgers, ambtenaren en politieke partijen over de verkiezingen. Specifieke vragen kunt u ook stellen aan het projectteam Verkiezingen, e-mail verkiezingen@winterswijk.nl. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.Ander nieuws