Header image

Vleugelfonds Ruurlo opgericht voor vleugel in de Dorpskerk

RUURLO – Een aantal Ruurloërs heeft het initiatief genomen om in de Dorpskerk een vleugel te plaatsen. Daartoe werd het Vleugelfonds Ruurlo opgericht, dat als doel heeft een bedrag van ca. € 15.000,- bij elkaar te krijgen voor een goede gebruikte vleugel.De eerste € 3.500,- is inmiddels binnen. 

 

De Dorpskerk van Ruurlo is ingrijpend verbouwd. De vernieuwde kerk krijgt een nog belangrijkere plaats in het dorp. Het gebouw is geschikt gemaakt voor een breed gebruik. Natuurlijk blijft het de kerk van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem, maar naar verwachting zullen ook velen van buiten de kerk de charme van het gebouw ontdekken. Tijdens de Dorpskerk Openingsweken van 19 september tot 9 oktober blijkt al dat veel koren en orkesten de Dorpskerk als concertlocatie hebben ontdekt. Dan blijkt ook, dat een vleugel een welkome aanvulling is op de inrichting van het gebouw. Naar verwachting zal de vleugel ook vaak worden gebruikt bij andere bijeenkomsten in de kerk, zoals congressen, leden- en jaarvergaderingen, recepties en feestelijke gebeurtenissen in de Ruurlose dorpsgemeenschap. De vleugel geeft het gebouw een duidelijke meerwaarde. 

 

Fondsenwerving
Via het Vleugelfonds Ruurlo kunnen bedrijven en particulieren de aankoop van de vleugel in de Dorpskerk dichterbij brengen. Enkele hoofdsponsors hebben zich al gemeld. Met hoofdsponsors (bedragen boven € 1.000,-) worden afspraken gemaakt over een tegenprestatie. Giften en donaties, hoe groot of klein ook, zijn heel erg welkom op bankrekeningnummer NL 50 RABO 0309  6345 04 t.n.v. Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem o.v.v. ‘Gift Vleugelfonds Ruurlo’. Giften zijn fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels. Wie meer wil weten over de ondersteuning van het Vleugelfonds kan mailen naar vleugelfondsruurlo@gmail.comof bellen met 06 45 73 69 57. Dan ontvangt men de informatiefolder. 

Enkele bekende Ruurloërs vormen een Comité van Aanbeveling. J.D.C. baron van Heeckeren van Kell, mr. H.L.M. Bloemen, oud-burgemeester van Berkelland, en mevrouw W. Nijen Es, voorzitter van de Oranjevereniging Ruurlo, doen onder het motto ‘Ruurlo verdient een vleugel’ een warm woordje voor het Vleugelfonds. Zij zeggen: “Wij ondersteunen de fondsenwerving van harte. Een gebouw van deze allure verdient een vleugel! Hij zal in die prachtige Dorpskerk ongetwijfeld vaak worden gebruikt.”

 

Vanaf 21 juli is de vernieuwde Dorpskerk elke zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur geopend. Wie dan komt kijken zal begrijpen dat een vleugel voor het gebouw een verrijking is. Wie een mooie (concert)vleugel heeft en daarvan af wil, mag ook mailen naar bovengenoemd adres. Ander nieuws