Header image

Voordrachten Mooi Gelderland prijs 2011

GELDERLAND - Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen nodigt u uit kandidaten voor te dragen voor de Mooi Gelderland Prijs. In aanmerking komen vrijwilligers(organisaties) die concrete, inspirerende resultaten hebben behaald op het gebied van bescherming, beheer of educatie van natuur en cultuur.

Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.000,- verbonden en daarnaast krijgt de winnaar een oorkonde en een bronzen sculptuur. De uitreiking vindt plaats tijdens de jaarlijkse begunstigervergadering op zaterdag 8 oktober 2011. Inzendingen kunnen voor 1 augustus 2011 worden gestuurd aan: Jury Mooi Gelderland prijs, Postbus 7005, 6801 HA Arnhem. Voorzie uw voordracht van naam, adres, beroep of werkkring en een motivatie met beschrijving van gedane activiteiten inclusief beeldmateriaal, krantenknipsels en dergelijke.

Vorig jaar was een bijzondere editie, want de jury heeft het geldbedrag en de oorkonde twee keer toegekend. Aan de heer Peter van de Velde, die zich al vele jaren inzet voor natuur en milieu in de gemeente Ermelo, en aan de vrijwilligers van Molen de Koe - waaronder Van de Velde - die de restauratie van de door brand verwoeste Ermelose molen mogelijk hebben gemaakt. Het bronzen beeldje werd één keer uitgereikt, waarmee de samenhang tussen beide initiatieven werd benadrukt. De prijs wordt sinds 1990 toegekend.

Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen beheren natuurterreinen, kastelen en landgoederen. Men wil de karakteristieke rijkdom van Gelderland behouden en beschermen zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten. De steun van onder meer donateurs en vrijwilligers maakt het mogelijk dat zij hun werk kunnen doen. Meer informatie op www.mooigelderland.nl.Ander nieuws