Header image

Vragenlijst GGD over coronamaatregelen

ACHTERHOEK - Sinds 1 juni zijn veel coronamaatregelen versoepeld. Geeft dit mensen meer lucht? Hoe staat het met de angst en bezorgdheid onder de bevolking? Wordt de anderhalve meter nog goed nageleefd en zijn mensen met klachten bereid zich te laten testen? Gaat de vakantie nog door of blijven mensen thuis? GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoekt tijdens de derde coronapeiling onder andere het effect van de versoepeling van de coronamaatregelen. Deze peiling vindt plaats tussen 16 tot 23 juni.

Mogelijkheden voor gerichte hulp en ondersteuning
Het is belangrijk om zicht te hebben op gezondheid en welzijn van de inwoners. Maar ook om te weten wat de behoefte is aan hulp en ondersteuning. Zo kunnen de GGD en andere organisaties in de regio gericht ondersteuning bieden waar dat nodig is. Ook zijn de resultaten belangrijk om de gemeenten te adviseren.

GGD roept inwoners op om mee te doen
Hoe meer mensen meedoen met het onderzoek, hoe beter het inzicht geeft. Daarom vragen we iedereen van 18 jaar en ouder uit de regio Noord- en Oost-Gelderland om de vragenlijst in te vullen.
Hier is de link naar de vragenlijst: https://surveys.enalyzer.com?pid=nak5b2m2

Ander nieuws