Header image

Waardigheid dodenherdenking Vorden in geding

VORDEN - 4 mei Comite Vorden en gemeente zien zich genoodzaakt gang langs Duitse graven na afloop herdenking te schrappen In het programma van de geplande dodenherdenking in Vorden is opgenomen dat de aanwezigen na afloop van de herdenking de mogelijkheid (vrije keuze) hebben om als gebaar van verzoening via graven van Duitse soldaten de begraafplaats te verlaten of een andere route te kiezen. De herdenking wordt georganiseerd door het 4 mei Comite Vorden. De gemeente Bronckhorst neemt aan het programma deel.

Bij de gemeente heeft zich eind vorige week een organisatie (AFVN/Comité Vorden Fout?) gemeld die tijdens de herdenking in Vorden een breed protest wil laten horen. Tevens is er de afgelopen dagen contact geweest tussen een vertegenwoordiging van het Nationaal Comité 4/5 mei en de gemeente. Het Nationaal Comité heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over de ontwikkeling dat de lokale herdenking in Vorden de komende dagen de aandacht voor de Nationale Herdenking kan overschaduwen. Dit gezien de reacties op de keuzemogelijkheid om na afloop van de herdenking in Vorden langs Duitse graven te lopen. Uit een overleg tussen het 4 mei Comite Vorden en de gemeente dat op 1 mei plaatsvond kwam het volgende naar voren: - We hebben respect voor de mening van voor- en tegenstanders. Vrijheid van meningsuiting staat hierin voorop. Het is prima dat discussie plaatsvindt over gekozen wijzen van herdenken. Een protest of demonstratie tijdens een dodenherdenking is echter van een andere orde. - AFVN/Comité Vorden Fout? heeft laten weten dat aan een eventueel protest tijdens de dodenherdenking naar verwachting ca. 50 personen zullen deelnemen en dat zij zich in principe waardig zullen gedragen. Het gaat echter wel om een breed protest, dat aangekondigd is via publicaties op internet en een persbericht waarin de organisatie aangeeft dat zij “hun stem zullen laten horen en een dergelijke herdenking niet zullen accepteren!”. Hieraan is door verschillende media aandacht gegeven. Er is daardoor onzekerheid over wie er deelnemen en wat de individuele intenties zijn. - Door AFVN en FP media worden berichten verspreid die een onjuiste weergave geven van het programma van de herdenking in Vorden. Het karakter van deze berichten versterkt volgens ons, samen met de aankondiging van het protest, het risico van verstoring van de waardigheid van de herdenking in Vorden. - Het Nationaal Comité 4/5 mei heeft de afgelopen week laten weten dat de invulling van lokale herdenkingen een lokale aangelegenheid betreft en dat het Nationaal Comité geen standpunt inneemt over de wijze van herdenken. Centraal staat dat een herdenking draagvlak heeft in de lokale gemeenschap. Het Nationaal Comité heeft aangegeven dat de discussie zoals deze op dit moment wordt gevoerd over de herdenking in Vorden de Nationale Herdenking dreigt te overschaduwen. Men herkent zich in deze ontwikkeling. Voor het 4 mei Comite Vorden en de gemeente staat te allen tijde voorop dat de herdenking waardig en respectvol moet verlopen. De geplande protestactie en de onzekerheid van het verloop hiervan als gevolg van de publicaties van AFVN en FP media staan dat in de weg. Dat betreuren het 4 mei Comité Vorden en de gemeente ten zeerste.

Dit alles leidt ertoe dat het lokale 4 mei Comité Vorden in overleg met de gemeente heeft besloten de gang langs de Duitse graven na afloop van het officiële gedeelte van de herdenking te schrappen en deze zelf dan ook niet te maken. Het is voor de overige aanwezigen een vrije keuze hoe zij de begraafplaats willen verlaten. Wij verwachten dat de dodenherdenking in Vorden hiermee haar waardigheid kan behouden.

Het 4 mei Comite Vorden en de gemeente hebben met het Cidi en het Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers afspraken gemaakt om te komen tot een gesprek over de toekomstige invulling van de dodenherdenking in Vorden.

Men vindt het jammer dat de invulling van de dodenherdenking in Vorden in de media als uniek wordt neergezet, terwijl op meerdere plaatsen in Nederland tijdens dodenherdenkingen ook bij Duitse gevallenen wordt stil gestaan.Ander nieuws