Header image

Wandelen voor water Daltonschool Sint Joris Borculo

Borculo 20 maart 2019 - Zes kilometer lopen met zes liter water op je rug. Voor veel kinderen in ontwikkelingslanden is dat dagelijkse kost. Meer dan vijfduizend Nederlandse basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 ervaren tijdens de sponsorloop Wandelen voor Water op 20 maart hoe zwaar dat is. Ook de kinderen van de groepen 7 en 8 van Daltonschool Sint Joris hebben vandaag een wandeling van 6 km gemaakt met een rugzak die gevuld is met water.

 

De kinderen hebben de wandeling in het begin als leuk en uitdagend ervaren maar vonden naarmate de route vorderde de wandeling toch wel zwaar worden. “Je zal dit maar elke dag moeten om even wat water te halen”, was een veel gehoorde uitspraak.

 

Om de kinderen goed op de wandeling voor te bereiden hebben de groepen 7 en 8 een gastles gehad vanuit Simavi. De kinderen zijn ook allemaal op zoek gegaan naar sponsoren, dit hebben de leerlingen super gedaan, er is meer dan €1000 opgehaald. Dit geld zal de school doneren aan Simavi, Simavi zal het dan inzetten voor veilig drinkwater en schone wc’s in Oeganda en Tanzania. Op de meeste scholen ontbreekt het daar aan voldoende drinkwater en toegang tot schone wc’s. Sommige scholen hebben zelfs helemaal geen veilig drinkwater en toiletten. Bij 13 scholen en gemeenschapen zorgt Simavi in 2019 dat ze gebruik kunnen maken van goede toiletten, schoon drinkwater en handenwasvoorzieningen.

 Ander nieuws