Header image

Wat er allemaal mis ging bij Het Plein

LOCHEM - De gezamenlijke sociale dienst van de gemeente Lochem en Zutphen, Het Plein, wordt over ongeveer veertien maanden begraven. Donderdag lieten de twee gemeenten weten de stekker te trekken uit de rampenorganisatie. En het is nou niet bepaald een gevalletje stoppen op je hoogtepunt. LokaalGelderland zet op een rij wat er allemaal mis ging. 

Reorganisatie van bijna 2 miljoen

In oktober vorig jaar werd er in de gemeenteraad van Zutphen gesproken over Het Plein, en de discussie die was vel. Het doel was om ‘Het Plein’ weer op orde te krijgen. Bij de organisatie die het verzamelpunt voor werk, inkomen en participatie is liep het niet goed. Daarom vroegen ze een eenmalig bedrag van 1,85 miljoen euro voor een reorganisatie.

Het werd door het CDA een “ambitieus, maar risicovol plan” genoemd. De gemeenteraad heeft uiteindelijk besloten dat het een goed plan was, maar dat er wel toezicht moet komen. Het reorganiseren van de organisatie is dus geflopt, bleek donderdag. 

Klachten

Veel mensen zijn ontevreden over Het Plein. Zo ook Emily, zij deed (anoniem) haar verhaal tegenover LokaalGelderland. Ze is zelf gehandicapt en is absoluut niet te spreken over hoe de rampenorganisatie werkt. 

Ze wilde een gehandicapten-parkeerkaart aanvragen. Tijdens dat traject heeft ze meerdere contactpersonen gehad bij Het Plein, waardoor ze alles telkens opnieuw moest uitleggen. Ze moest gekeurd worden door een arts, omdat de verklaring van haar eigen arts niet opgevraagd mocht worden, ook niet als ze daar zelf toestemming voor gaf. Vervolgens kreeg ze de parkeerkaart voor twee jaar toegekend. Echter moest ze hetzelfde bedrag betalen als voor vijf jaar: € 135. “De keuringsarts was van mening dat ik over twee jaar weer normaal zou kunnen lopen, terwijl mijn behandelaar zegt dat het achteruit gaat.”

Medische gegevens vrijgeven

De organisatie heeft ook weinig moeite met privacy. Zo hebben ze zonder toestemming medische gegevens verstreken. Dit gebeurde ook bij Emily. Emily wenste een fietskaart, om zo door de stad te kunnen fietsen. Dit maakt het door haar handicap gemakkelijker om zich te kunnen verplaatsen in het centrum. 

De gemeente heeft, om alles over de fietskaart uit te zoeken, bij Het Plein informatie over Emily opgevraagd. Informatie uit haar medische gegevens om precies te zijn. Zo wist de gemeente dat zij in de zomer dat zij gekeurd moet worden om te weten of zij nog steeds in aanmerking komt voor de parkeerkaart die zij bezit. Gegevens die niet zomaar doorgegeven mogen worden zonder toestemming. De gemeente heeft in een brief aan Emily aangegeven informatie te hebben gekregen van Het Plein. Dat terwijl zij daar nooit toestemming voor gegeven heeft. "Hoe dit toch heeft kunnen gebeuren is mij onbekend. We gaan dit tot op de bodem uitzoeken" reageerde een woordvoerder toen. Wat uit het onderzoek gekomen is is nooit openbaar gemaakt. 

Lochem is ook niet blij 

Niet alleen in Zutphen is er ontevredenheid over Het Plein, ook in Lochem zien ze dat het niet lekker loopt.  De gemeenteraad van Lochem had namelijk geen grip op het functioneren van Het Plein. Door de scheve verhouding tussen Lochem en Zutphen zijn de sturingsmogelijkheden van Lochem gering. En, Lochem heeft essentiële vragen als ‘wat willen we bereiken met de samenwerking en hoe moet dan dan?’ niet beantwoord. Dat zijn enkele opmerkingen van de Rekenkamercommissie na een onderzoek op verzoek van de raad.

De Rekenkamer waarschuwde Lochem verder dat het toenmalige management van Het Plein geheel uit mensen met een interim- of tijdelijke functie bestaat. Van de vier leden zijn er eind dit jaar minimaal twee vertrokken. Dit zorgt voor een groot afbreukrisico voor de verdere uitvoering van verbetermaatregelen. Het Plein heeft van begin af aan grote problemen gehad bij het vervullen van de taken. Vorig jaar moesten Lochem en Zutphen flink extra investeren in de gemeenschappelijke sociale dienst en werd het interim-bestuur aangesteld om de problemen aan te pakken.

Dag directeur, het was kort maar krachtig

In maart van dit jaar moest directeur Hendrik Noppen per direct stoppen met zijn werkzaamheden voor de organisatie. En dat terwijl hij maar tijdelijk de functie bekleedde. Hij zou tot 1 juli aan het werk gaan, maar verliet vroegtijdig al het toneel. 

“Ik heb een overeenkomst met het plein, die overeenkomst is altijd keurig netjes nagekomen. Wij zijn met elkaar voortdurend in overleg geweest. Op een gegeven moment is er om op te stappen. En dat is in dit geval ook zo” lichtte hij toen toe. Maar de precieze reden van zijn vertrek is tot op heden nog steeds onbekend. “Ik ben contractpartner. Dus u zult uw vragen ergens anders moeten stellen” zei hij.  “Het plein zit in een nieuwe fase. Een ander soort leiderschap hoort daar ook bij” was de reden die de Zutphense wethouder Annelies de Jonge gaf. 

De fractievoorzitter van de Zutphense SP speelde in op dit nieuws. Hij heeft een sollicitatie de deur uit gedaan. Maar dan wel een symbolische sollicitatie: “Gelukkig ben ik gezegend met een hele fijne baan en nog lang niet op zoek naar iets anders. Dus het gaat niet om mijzelf. Maar het Plein is nogal een ongrijpbare organisatie, als gemeente hebben we er zowat niks over te zeggen: alleen de begroting en jaarrekening krijgen we voorgelegd, verder niks. Terwijl alle bijstandsgerechtigden en inwoners die ondersteuning nodig  hebben, afhankelijk zijn van deze club” vertelde hij. Maar verdienen, dat doet die directeur wel: “Ik las dat tegenover deze voltijd aanstelling een financiële beloning staat van bruto € 7.038,- per maand. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dit bedrag mij afschrok. Naast het feit dat dit salaris nog hoger is dan dat van een Zutphense wethouder, zou er van dit bedrag in de huishoudelijke verzorging meer dan vier mensen aangenomen kunnen worden om voltijd aan de slag te gaan” aldus ten Broeke. Hij schreef ook dat hij het wel voor de helft wilde doen. Nooit heeft hij een reactie gehad op die sollicitatie. 

Eind augustus bracht Het Plein naar buiten dat voormalig GroenLinks-politica Margriet Jongerius de nieuwe directeur geworden is. 

Einde

Sinds 2010 voert Het Plein de taken op het gebied van Werk en Inkomen uit voor de gemeenten Zutphen en Lochem. Voor Zutphen voert Het Plein ook zorgtaken uit, zoals Wmo en minimaregelingen. Over ongeveer veertien maanden stopt het plein naar negen jaar dienst gedaan te hebben als sociale dienst. En volgens vele, is dat maar goed ook. 

Gerelateerd:

- SP: 'Het Plein is een fout bedrijf'

De stekker gaat uit omstreden sociale dienst Het Plein
Ander nieuws