Header image

Waterschap: zuinig omgaan met grondwater in kwetsbare natuur

Achterhoek -  Waterschap Rijn en IJssel roept particulieren, bedrijven en andere organisaties op om zuinig om te gaan met grondwater in en om kwetsbare natuurgebieden. Voor de gebieden waar de flora en fauna onherstelbare schade op dreigt te lopen, stelt het waterschap per direct een verbod in voor het onttrekken van grondwater voor beregening. Het betreft natuurgebieden nabij de Wiersse / Zwarte Veen / Hagenbeek, de Zumpe (Doetinchem) en het gebied tussen Steenderen en Rha. Deze natuur is in de zomer afhankelijk van waterstanden en extreem gevoelig voor verdroging.

 

Het verbod geldt voor alle onttrekkingen om te beregenen/besproeien, voor zowel particulieren als bedrijven in een zone binnen 200 meter van zeer kwetsbare natuurgebieden (zie bijgevoegde kaart of www.wrij.nl/droogte om in te kunnen zoomen). Het gaat om drie gebieden waar vergunde grondwateronttrekkingen zijn, met een gezamenlijke omvang van 800 hectare van de circa 12.000 hectare aanwezige kwetsbare natuur. Het verbod geldt per direct (dinsdag 24 juli 2018 12.00 uur) voor onbepaalde tijd.

 

Als gevolg van de aanhoudende droogte zijn op dit moment de grondwaterstanden erg laag. In het werkgebied van het waterschap is de kritische ondergrens van 0.60 tot 1.20 meter bereikt en de verwachting is dat de komende periode de grondwaterstand nog verder zakt. De huidige droogtesituatie is uitzonderlijk en komt eens in de 40 a 50 jaar voor. De Achterhoek is één van de droogste gebieden van Nederland. Hier is het sinds 1976 niet zo droog geweest.

 

Door de droogte staan steeds meer functies onder druk. Het waterschap gaat zorgvuldig om met het nog beschikbare water en bereidt zich samen met partners voor op de aanhoudende droogte om onherstelbare schade in het gebied zoveel mogelijk te beperken. Wij begrijpen dat deze maatregelen ingrijpend kunnen zijn, en vragen hiervoor begrip.

 

Grondwateronttrekkingen kunnen het uitzakken van het grondwater versnellen waardoor de kans op blijvende natuurschade vergroot wordt. Een (tijdelijk) verbod voorkomt dit effect zoveel mogelijk. Sinds 2013 is geregeld en onderbouwd dat er sowieso geen vergunningen voor het onttrekken van grondwater afgegeven mogen worden in de 200 meter zones rondom kwetsbare natuur, juist vanwege deze bijzondere hoge natuurlijke waarde. Er zijn echter wel grondwateronttrekkers die hun vergunning vóór 2013 hebben verkregen.

 

Het verbod geldt bovenop het eerder afgekondigde verbod op het onttrekken van oppervlaktewater (d.w.z. beken, sloten, vijvers) in heel het werkgebied van het waterschap. Het waterschap zal handhaven om te zorgen dat ze nageleefd worden. Overtreders kunnen rekenen op een boete oplopend tot 2000 euro. Uiteraard worden ook illegale onttrekkingen beboet.

 

Ook doet het waterschap nader onderzoek naar een grondwateronttrekkingsverbod voor watergangen met een bijzondere natuur- en ecologiewaarde.Ander nieuws