Header image

Weer meer kerken in Achterhoek dicht.

AALTEN - De St. Ludgerparochie stoot de komende jaren een zestal kerkgebouwen af in het oosten van de Achterhoek. Het gaat om katholieke gebedshuizen in Aalten, Bredevoort, Harreveld, Mariënvelde, Meddo en Vragender.

 

Het afstoten van kerkgebouwen is helaas noodzakelijk', laat de parochie weten. 'Met ingang van heden wordt begonnen met de stappen in dat proces, waarbij ook gekeken wordt naar eventuele her-bestemmingen.'

 

Uiterlijk begin 2026 moeten de kerkgebouwen in Bredevoort, Harreveld, Mariënvelde, Meddo en Vragender aan de Goddelijke eredienst zijn onttrokken. De kerk van St. Helena in Aalten wordt dit najaar al verkocht.

 

De gebedshuizen in Lichtenvoorde, Winterswijk en Zieuwent behouden vooralsnog de liturgische functies. Sluiting van de kerken is noodzakelijk door teruglopende bezoekerscijfers.

 

De parochie: 'Het kerkbezoek loopt sterk terug, het ledenbestand vergrijst, jongeren voelen zich niet meer betrokken en het aantal pastores en vrijwilligers neemt af. Daarnaast staan de financiën in de toekomst onder druk. Om de parochie voor de toekomst vitaal te houden is nieuw beleid onvermijdelijk.' 

 

Eerder werd al bekend dat in het westen van de Achterhoek meerdere kerken moeten sluiten. De parochie H. Gabriël stoot in totaal zes van haar elf kerken af, omdat de bezoekersaantallen sterk dalen en de betrokkenheid minder wordt.

 

De kerkgebouwen in Braamt, Kilder, Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl en Stokkum gaan de deuren sluiten, waarbij momenteel wordt gezocht naar herbestemming.

 

Door Mediapartner Regio8.
 Ander nieuws