Header image

Winterswijk stopt samenwerking met Explorius

Winterswijk - De gemeente Winterswijk beëindigt de samenwerking met Explorius Vastgoedontwikkeling bij de ontwikkeling van het Cultuurkwartier. De gemeente gaat het plangebied nu in eigen beheer ontwikkelen.

In december heeft Explorius een Integraal Ontwikkelplan voor het Cultuurkwartier opgeleverd. Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan beoordeeld en komt tot de conclusie dat het ontwikkelplan niet voldoet aan de eisen die de gemeente in de Tender heeft gesteld. Het college gaat de gemeenteraad daarom voorstellen de samenwerking met Explorius te beëindigen.

Het ontwikkelplan van Explorius wijkt op cruciale onderdelen af van in de tender geformuleerde uitgangspunten. Zo is het aantal vierkante meters voor retail en horeca substantieel te laag. Verder zijn in het plan zorgwoningen opgenomen die op die plaats niet gewenst zijn, omdat in het centrumgebied al voldoende zorgwoningen zijn. Daarnaast bevat het plan onvoldoende parkeerplaatsen. Van de gewenste 80 parkeerplaatsen zijn er minimaal 61 niet in het plangebied opgenomen. Met een tekort van € 2,5 miljoen voldoet het plan ook niet aan de eis van een sluitende grondexploitatie.

Ook het ontwikkelen van een nieuw cultuurgebouw maakte onderdeel uit van de tender. In het plan stelt Explorius voor dat gemeente dit zelf oppakt. Dit is in strijd met het door de raad vastgestelde haalbaarheidsonderzoek, waarin is gesteld dat het cultuurgebouw na realisatie wordt overgedragen aan de gemeente. Verder is het niet mogelijk gebleken om een nieuwe bioscoop te realiseren, omdat er geen ondernemer is gevonden.

Wethouder Henk Jan Tannemaat betreurt het dat het plan van Explorius de eindstreep niet heeft gehaald. "We waren allemaal erg enthousiast over het plan, want er zitten hele mooie elementen in. Met name het parkeervraagstuk en het financiële tekort wegen voor ons zwaar. We gaan de ontwikkelingsplannen van dit gebied nu in eigen regie oppakken, want onze ambitie blijft overeind: er moet goed cultuur- en muziekonderwijs zijn in Winterswijk. En ook deze plek in het centrum verdient onze aandacht als het gaat om aantrekkelijkheid en leefbaarheid", aldus de wethouder.

Voor de herontwikkeling van het plangebied trekt de gemeente een projectleider aan die zich voor langere tijd kan verbinden aan dit project. Als eerste stap wordt een plan van aanpak voor de herontwikkeling opgesteld dat voor 1 april klaar moet zijn. Dit plan van aanpak zal onder meer ingaan op de uitgangspunten en de eisen die aan de herontwikkeling worden gesteld, de planning, het werkbudget en de werving van een projectleider/ gebiedsregisseur.


Ander nieuws