Header image

Winterswijk wil transparantie over storten grond in kleiput.

WINTERSWIJK - In de kleiput in Winterswijk mag licht verontreinigde grond worden gestort. Dat heeft de gemeenteraad van Winterswijk donderdagavond besloten. Inwoners maken zich zorgen over het plan.

 

De gemeente gaat de kleiput en het gebied daaromheen aanpakken. Er moet meer ruimte voor natuur en recreatie komen. Verondieping geeft de natuur de kans om zich te ontplooien.

 

De meeste partijen hebben het volste vertrouwen in de gang van zaken rondom de verondieping. 'Waterschap Rijn en IJssel houdt toezicht. Ze bemonsteren en als het niet goed gaat grijpen ze in. Daar hebben we vertrouwen in', zei raadslid Wim Wassink van het CDA tijdens de vergadering

 

PvdA gaf bij monde van Ubel Zuiderveld aan geen deskundige te zijn, maar vertrouwen te hebben. Daarnaast stelde de fractie zichzelf de vraag of het ethisch is om de kleiput minder diep te maken met verontreinigde grond. 'Het is misschien wel slim én ethisch', zei hij. 'Andere gemeenten of grondverwerkers opzadelen met ons probleem is misschien wel onethisch'.

 

Het CDA en Winterswijk Belang riepen de wethouders op om zo transparant mogelijk te zijn richting de bewoners. 'We moeten alle gegevens op de gemeentelijke website plaatsen. Zo kan iedereen permanent zien hoe het gaat met de verondieping', zei Wassink. De wethouder gaat kijken hoe de gemeente zo transparant mogelijk kan zijn richting omwonenden van de kleiput over het storten van verontreinigde grond in de kleiput. Die toezegging heeft de wethouder gedaan.

 

Alleen D66 en GroenLinks vroegen zich af of dit wel echt de juiste weg is. Ze dienden daarom een motie in om het deel verondieping kleiput uit de visie die voorlag te halen. Die motie kreeg geen steun. Het voorstel werd aangenomen. Alleen D66 en GroenLinks stemden tegen.

 

Door Omroep Gelderland.

 Ander nieuws