Header image

Winterswijkers tevreden over uitvoering Wmo en jeugdhulp

WINTERSWIJK – Adviesbureau BMC heeft in opdracht van Winterswijk en vijf andere Achterhoekse gemeenten een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek vindt elk jaar plaats onder inwoners die zorg en ondersteuning ontvangen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners van Winterswijk tevreden zijn over de toegang tot de hulp, kwaliteit van de dienstverlening en de effecten van de hulp.

Wethouder Elvira Schepers: "Ik ben blij met de overwegend goede cijfers. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering en daar werken we ook hard aan. Vriendelijker kunnen we blijkbaar niet worden met een 100% tevredenheid. Een welverdiend compliment aan de mensen van De Post."

Wmo
In de gemeente Winterswijk weet 85% van de cliënten met een Wmo indicatie waar zij moeten zijn met hun hulpvraag. Zij nemen daarvoor contact op met De Post. In vergelijking met vorig jaar is de tevredenheid over het (keukentafel)gesprek, de manier waarop er geluisterd werd, de deskundigheid van de medewerker en de gekozen oplossingen gestegen. De meerderheid van de Wmo respondenten is tevreden over de kwaliteit en de effecten van de ondersteuning.

Jeugd
Van de respondenten jeugd geeft 76% aan dat zij weten waar zij terechtkunnen als zij hulp of ondersteuning nodig hebben. Over de hele linie zijn respondenten heel tevreden over het keukentafelgesprek. Op dit onderdeel scoort de gemeente Winterswijk (veel) hoger dan vorig jaar. Het meest tevreden zijn de respondenten over de vriendelijkheid van de medewerker (100%).
Een meerderheid van de respondenten is overwegend positief over de zorg of hulp. Zo geeft 86% van de respondenten aan dat zij goed geholpen worden bij vragen en problemen. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat jongeren en ouders medezeggenschap ervaren. 89% van de respondenten ervaart dit ook zo. Een ruime meerderheid van de respondenten spreekt zich heel positief uit over de hulpverleners. De kennis van medewerkers is goed, men heeft het idee serieus te worden genomen en de behandeling is volgens de meeste respondenten respectvol.
Het grootste effect van de hulp voor jongeren lijkt te zijn bereikt op het gebied van opgroeien. Door de hulp voelt de jongere zich beter, is het gedrag volgens ouders en jongeren verbeterd en gaat het thuis beter. Ten opzichte van vorig jaar zien we een lichte stijging bij alle aspecten over de ervaren effecten van de hulp bij het opgroeien.

Continu ervaringsonderzoek
Volgend jaar wil de gemeente werken met een continu ervaringsonderzoek. Cliënten krijgen dan op verschillende momenten in het traject enkele vragen gesteld. Cliënten hoeven bijvoorbeeld dan niet pas een jaar later vragen te beantwoorden over de toegang en hulp die ze hebben ontvangen. We verwachten daardoor een hogere respons en de ervaring met de hulpverlening ligt dan nog vers in het geheugen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Wanneer cliënten hulp nodig hebben bij het aanvragen of melden van een probleem of hulpvraag kan cliëntondersteuning worden geboden. De cliëntondersteuning wordt onder andere geboden door Stichting MEE Oost. Ten opzichte van vorig jaar zijn de respondenten voor de Wmo en Jeugdwet vergelijkbaar op de hoogte van de mogelijkheid tot het inzetten van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het afgelopen jaar is de gemeente Winterswijk gestart met het vaker publiceren van een bericht over cliëntondersteuning in het gemeentenieuws. Op basis van de cijfers van MEE zien we een stijging van het aantal mensen dat hier gebruik van maakt.

Ander nieuws