Header image

Winterswijkse zonnebloemen voor Nationale Ziekendag

WINTERSWIJK - In en om Winterswijk heeft u ze vast al gezien: de prachtige percelen met zonnebloemen. De laatste maanden hebben inwoners en bezoekers hier volop van kunnen genieten. Aanstaande donderdag en vrijdag worden ze geoogst en tot boeketjes gebonden door leerlingen van De Schaersvoorde. Op zaterdag 10 september helpen medewerkers van de SNS-bank en bewoners van Silostraat en het Steenhouwerspad met het maken van bloemstukken voor diverse verpleeg- en zorgcentra en het ziekenhuis. De vrijwilligers van de Zonnebloem verrassen tijdens de Nationale Ziekendag zo’n 750 mensen met een prachtig boeket 100% Winterswijkse zonnebloemen.

In het kader van hun Maatschappelijke stage zijn leerlingen van het Christelijk College Schaersvoorde uit Winterswijk bereid gevonden om medewerking te verlenen aan de actie. Zo’n 10 leerlingen gaan op donderdag 8 en vrijdag 9 september bloemen en groen snijden en beginnen met het maken van bosjes zonnebloemen en het vullen van vaasjes. Zij krijgen daarbij hulp van wethouder Ilse Saris, die tevens voorzitter is van Winterswijk Marketing. Op zaterdag 10 september gaat een aantal medewerkers van de SNS-bank en de bewoners van de Silostraat en het Steenhouwerspad meehelpen met het maken van stukjes. Zij gaan bloemstukken maken voor in de hal van het ziekenhuis en hal en de woonkamers van de diverse verpleeg- en zorgcentra.

In totaal heb 29 eigenaren grond beschikbaar gesteld voor deze actie. Van de 29 percelen liggen er 17 buiten de bebouwde kom en 12 binnen de bebouwde kom. De percelen buiten de bebouwde kom zijn bijna allemaal beschikbaar gesteld door enthousiaste bewoners van het buitengebied. De percelen binnen de bebouwde kom zijn veelal aangedragen door organisaties. Zo hebben partijen als De Woonplaats en WBC braakliggende percelen aangedragen waaronder de hoek aan de Gasthuisstraat-Jeugdkerkstraat. Maar ook de kinderboerderij en McDonalds zijn enthousiaste deelnemers.

De actie ‘Winterswijk kleurt geel’ is een gezamenlijk initiatief van Hoveniersbedrijf Wenninkhof, De Zonnebloem afdeling Winterswijk & Meddo en Winterswijk Marketing. Het doel van de actie was om braakliggende stukken grond en akkerranden – zowel in het centrum – als het buitengebied - in te zaaien met zonnebloemzaad en de zonnebloemen beschikbaar te stellen aan de Zonnebloem afdeling Winterswijk & Meddo zodat zij ze kunnen uitreiken tijdens de Nationale Ziekendag.Ander nieuws