Header image

Workshop gebarentaal in Bibliotheek

ACHTERHOEK – In september 2021 start er in de Bibliotheek Eibergen en de Bibliotheek Lichtenvoorde een workshopcyclus ‘Kennismaken met gebaren’. Na het volgen van de 12 bijeenkomsten ben je in staat om een gesprek te voeren met slechthorenden/dove mensen. Op 7 juli aanstaande is er in beide Bibliotheken een gratis informatiebijeenkomst.

Gebarentaal populair sinds corona
Sinds het begin van de coronacrisis zijn er gebarentolken aanwezig bij de persconferenties. Het gebaar voor ‘hamsteren’ zullen velen zich nog goed kunnen herinneren, dat op een prachtige manier getolkt werd door Irma Sluis. De interesse voor deze prachtige taal is hierdoor erg aangewakkerd.

Kennismaken met gebaren
In 12 weken worden de basisgebaren in de vorm van ‘Nederlands met Gebaren’ geoefend. De deelnemers leren ondersteunende gebaren te gebruiken, terwijl ze ondertussen normaal praten.
Na deze periode beheerst de deelnemer de basis en is in staat om een gesprek te voeren met doven en slechthorenden. Ook komen in deze weken gebaren aan bod die aansluiten bij een thema dat passend is voor de periode in het jaar.
‘Kennismaken met gebaren’ wordt verzorgd door Femke Keupink. Femke is zelf slechthorend en is daarom de afgelopen jaren meer gebarentaal gaan gebruiken. Ze heeft hiervoor lessen gevolgd en wil haar kennis graag doorgeven aan andere belangstellenden (horend én slechthorend/doof).

Informatieavond en workshops
Op 7 juli verzorgt Femke Keupink een gratis informatieavond. In de Bibliotheek Eibergen begint deze bijeenkomst om 18.00 uur en in de Bibliotheek Lichtenvoorde om 19.45 uur.
De cyclus van 12 workshops begint in Eibergen op vrijdag 17 september (18.15-19.45 uur) en in Lichtenvoorde op zaterdag 18 september (10.45-12.15 uur).
Opgave voor de introductieworkshop en voor de hele cyclus is al mogelijk op www.oostachterhoek.nl/gebarentaal. De 12-delige workshop kost €140,00, inclusief boeken.


Ander nieuws