Header image

‘Overeenkomst uittreding Oude IJsselstreek uit Laborijn’

Achterhoek - Het Algemeen Bestuur van Laborijn heeft vrijdag 12 juni overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder Oude IJsselstreek gaat uittreden uit Laborijn. In het voorstel blijft goed werkgeverschap centraal staan en wordt gewaarborgd dat de klanten van Laborijn goede dienstverlening blijven ontvangen. Naast het besluit over de uittreding van Oude IJsselstreek uit Laborijn, is besloten dat Laborijn de Wsw voor gemeente Oude IJsselstreek blijft uitvoeren. Beide besluiten zijn in goed overleg genomen en voorbereid.

De gemeente Oude IJsselstreek heeft in december 2019 besloten per 1 januari 2021 uit de gemeenschappelijke regeling Laborijn te treden. BDO heeft de financiële schade van de uittreding in kaart gebracht en geanalyseerd. Op een aantal onderdelen was onderling nog geen overeenstemming om de uittreding verder vorm te geven. Een verkenningsteam heeft namens de deelnemende gemeenten hierover de afgelopen weken gesprekken gevoerd en een voorstel opgesteld.

Het Algemeen Bestuur is van mening dat er nu een goed compromis is gesloten voor zowel de achterblijvende gemeenten als de uittredende gemeente, waarbij de klanten en medewerkers van Laborijn centraal staan en ziet dit als een belangrijke stap in een vruchtbare samenwerking rond de Wsw nadat Oude IJsselstreek is uitgetreden.

Medewerkers met een Wsw-indicatie komen in dienst van de gemeente Oude IJsselstreek, maar worden vervolgens gedetacheerd aan Laborijn. Het besluit is goed nieuws voor de Wsw-medewerkers. Zij behouden hun huidige werkplekken en blijven ook de begeleiding en coaching houden zoals ze gewend zijn. De looptijd van de dienstverleningsovereenkomst is vijf jaar. Ook is dit gunstig voor de arbeidsmarktregio, omdat kennis en kunde in de Wsw van Laborijn beschikbaar blijft om de vaak al kwetsbare groep mensen van passend werk te voorzien.

De schade die ontstaat als gevolg van het uittreden van de gemeente Oude IJsselstreek is berekend op € 5,03 miljoen euro. Als gevolg van de uittreding worden 6,9 formatieplekken bij Laborijn overbodig. Deze medewerkers komen zoveel mogelijk in dienst bij Oude IJsselstreek. De schade die door Oude IJsselstreek vergoed moet worden kan hierdoor € 1,24 miljoen lager uitvallen.

Het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst voor de uitvoering van Wsw voorkomt ook directe frictiekosten. In de dienstverleningsovereenkomst worden afspraken gemaakt over de wijze waarop Laborijn de dienstverlening in het kader van de Wsw door Oude IJsselstreek uitvoert. Ook staat in de dienstverleningsovereenkomst hoe Laborijn gecompenseerd wordt indien de overeenkomst na vijf jaar eindigt.

Laborijn wordt ook gecompenseerd voor de afbouw van de overhead en andere bedrijfsvoeringkosten en Oude IJsselstreek krijgt haar deel in de bezittingen en het vermogen van Laborijn weer terug. De projectkosten die samenhangen met de gevolgen van de uittreding komen voor een afgesproken bedrag voor rekening van de Oude IJsselstreek.
___________________________________________________________________________

Ander nieuws