Header image

WW in Gelderland daalt sterker dan landelijk

Achterhoek - De afgelopen 12 maanden daalde het aantal WW-uitkeringen in Gelderland sterker dan landelijk. De Achterhoek is landelijk koploper met een daling van maar liefst 20,4%. Ook als percentage van de beroepsbevolking ligt het aantal WW-uitkeringen in Gelderland onder het landelijk gemiddelde. Dit WW-percentage is met 1,9% het laagst in de arbeidsmarktregio FoodValley.

 

Eind september telde Gelderland 25.677 WW-uitkeringen. Dat is 16,2% minder dan 12 maanden geleden. Daarmee daalde de WW in Gelderland sterker dan landelijk (14,7%). In de Achterhoek daalde de WW met 20,4% zelfs het hardst van alle 35 arbeidsmarktregio's in Nederland.

 

Het aantal WW-uitkeringen daalde in alle sectoren. De sterkste daling is te zien onder mensen die voorafgaand aan hun WW in de bouw werkten. Daar daalde de WW met maar liefst 38,7% van 550 per eind september 2018 tot 337 eind september 2019.

 

Gelderland doet het ook goed wat betreft het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking. Eind september lag dat percentage op 2,4%, wat lager is dan landelijk (2,6%).

 

Het WW-percentage van FoodValley, de Achterhoek en Rivierenland ligt aanzienlijk lager dan het landelijke gemiddelde. De WW-percentages van Midden-Gelderland en Rijk van Nijmegen zitten daar nog nét boven.

 

Door de gunstige omstandigheden in de economie en op de arbeidsmarkt ligt de WW op een laag niveau. De keerzijde is dat werkgevers steeds meer moeite hebben om personeel te vinden. Op 30 oktober publiceert UWV Regio in Beeld. Deze jaarlijkse arbeidsmarktanalyse gaat uitgebreid in op de ontwikkeling van werkgelegenheid, vacatures en arbeidsaanbod in de arbeidsmarktregio's.

 

De afgelopen 12 maanden daalde het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek met 20,4% sterker dan landelijk. Het was zelfs de sterkste daling van alle 35 arbeidsmarktregio's. Ook in verhouding tot de beroepsbevolking ligt het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek lager dan landelijk. Dit is een indicatie voor de lage werkloosheid in de regio.

 

Eind september telde de Achterhoek 3.277 WW-uitkeringen. Dat zijn er 842 minder dan een jaar geleden, wat een daling betekent van 20,4%. Daarmee daalde de WW in de Achterhoek sterker dan landelijk (14,7%). En ook sterker dan in andere arbeidsmarktregio's in Nederland.

 

Het aantal WW-uitkeringen daalde in alle sectoren. In de detailhandel, bij uitzendbedrijven, in overige commerciële dienstverlening en in zorg & welzijn waren de dalingen het grootst als het gaat om absolute aantallen. Het sterkst, in procenten, was de daling met 43% in de bouw.

 

De Achterhoek doet het ook goed wat betreft het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking. Eind september lag dat percentage op 2,1%, wat lager is dan landelijk (2,6%) en ook lager dan gemiddeld voor Gelderland (2,4%).

 

Door de gunstige omstandigheden in de economie en op de arbeidsmarkt ligt de WW op een laag niveau. De keerzijde is dat werkgevers steeds meer moeite hebben om personeel te vinden. Op 30 oktober publiceert UWV Regio in Beeld. Deze jaarlijkse arbeidsmarktanalyse gaat uitgebreider in op de ontwikkeling van werkgelegenheid, vacatures en arbeidsaanbod in de regio.

 

 Ander nieuws