Header image

Zorgpartijen in actie tegen groeiende wachtlijsten

Achterhoek - “Garanderen is een groot woord”, vertelt manager zorg en wonen Phyleen de Jong van Markenheem over het plaatsen van mensen in hun eigen leefomgeving. “Dat kunnen we niet. We kunnen wel erg ons best doen om te zorgen dat mensen in hun eigen omgeving blijven.” Directeur wonen met zorg Marleen van der Sijs van Sensire vult aan: “Samenwerking brengt daarin meer tot stand dan dat je alle drie op je eigen eilandje blijft.”

 

De nieuwe locatie op het voormalige St. Jozef-terrein Gaanderen met 32 plekken is met name bedoeld voor mensen die binnen een aantal weken vanuit ziekenhuizen of revalidatieafdelingen moeten doorstromen naar een verpleeghuis.
 

Deze groep vanuit revalidatieafdelingen en ziekenhuizen bestaat volgens De Jong op dit moment uit twintig personen. Daarnaast is er een groep van ongeveer driehonderd personen die in de nabije toekomst moet worden geplaatst. “We verwachten dat de wachtlijsten de komende jaren echt nog wel zullen stijgen. Dat heeft er mee te maken dat het aantal 80-plussers verdubbeld.” Tot 2040 verwachten de organisaties een stijging in de vraag naar plaatsen in verpleeghuizen, daarna volgt een daling.


Met het oog op de toekomstige daling in vraag naar plaatsen, wordt bij de realisatie van nieuwe locaties flexibel gebouwd. Zo kunnen panden in de toekomst een andere bestemming krijgen. Naast het creëren van meer plekken in verpleeghuizen, zetten Sensire, Markenheem en Azora in op meer zorg bij mensen thuis. “We moeten kijken wat we met onze expertise intern kunnen betekenen in de thuissituatie”, aldus regiomanager Wilma Ratering van Azora.
 

Tegelijkertijd wordt dus gekeken naar nieuwe locaties. Zo is Markenheem van plan om bij de Zonnekamp in Zelhem binnen drie jaar een nieuwe locatie te openen van 32 plekken. “Zo heeft ieder eigen initiatieven om locaties uit te breiden of te renoveren”, vertelt Van der Sijs. “Zo doet Sensire dat voor Den Ooiman (Doetinchem) en voor De Bundeling (Ruurlo). Zodat we in de toekomst meer plek beschikbaar hebben, maar ook flexibel zijn als de vraag weer afneemt.”

 

Door Regio8Ander nieuws