Header image

“Als ik moet kiezen, kies ik voor een windmolen”, stelt Anne Jan Telgen

Het raadsjaar 2020-2021 ligt achter ons. Sinds 9 juli is de Edese gemeenteraad met zomerreces. Het was een bijzonder raadsjaar zeker ook vanwege het coronavirus, maar diverse onderwerpen zorgde ook ervoor dat er met gemengde gevoelens wordt teruggekeken. Het nieuwe raadsjaar, waarbij de verkiezingen een belangrijke rol zullen gaan spelen start begin september. Voor de Edese politici is het reces een tijd van opladen en terugkijken.

Read More bij Omroep Gelderland

Ander nieuws