Header image

Aanpassing beleid huishoudelijke hulp in Berkelland

BERKELLAND - Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland stelt de gemeenteraad voor om het beleid voor de inzet van huishoudelijke hulp aan te passen. Waar nu het regievermogen zwaar telt, wegen in het aangepaste beleid zorgbehoefte, wensen, persoonlijke omstandigheden en het netwerk van de cliënt zwaarder mee in de beoordeling. Het college verwacht dat de maatwerkgedachte van de Wmo in het beleid zo ook in de praktijk beter zichtbaar wordt.

Alle inwoners die nu huishoudelijke hulp via de Wmo hebben, houden, als ze dat willen, nog tot 1 juli 2016 hulp zoals vermeld in de oude beschikking. Dat geldt voor 350 mensen die bezwaar hebben gemaakt omdat zij geen huishoudelijke hulp meer zouden krijgen. Ook de 625 mensen die geen bezwaar hebben gemaakt, kunnen als ze dat willen nog tot tenminste 1 juli 2016 hulp behouden. Met de aanpassing van het beleid is huishoudelijke hulp (inclusief schoonmaakwerk) weer een maatwerkvoorziening volgens de Wmo. Dat betekent dat voor alle hulp de regeling eigen bijdrage Wmo geldt.

Als de gemeenteraad op 17 november akkoord gaat met het voorstel, vervolgen de Voormekaarteams de gesprekken met de inwoners die al gebruik maken van de Wmo voorziening huishoudelijke hulp. Zij bespreken de situatie op basis van het aangepaste beleid en nemen per aanvrager een nieuw besluit over de ondersteuning. De wens van het college is dat inwoners en gemeente met elkaar zoeken naar de beste weg om goede zorg te behouden terwijl er minder geld beschikbaar is.

Bezwaren gegrond verklaren

Het beleid huishoudelijke hulp wordt aangepast. Hieruit vloeit voort dat de ingediende bezwaren gegrond worden verklaard. Tijd, geld en energie steekt de gemeente bij voorkeur in goede zorg en niet in juridische procedures.
Betrokken inwoners ontvangen na het raadsbesluit meer informatie maar kunnen er zeker van zijn dat de hulp in ieder geval tot 1 juli 2016 blijft. Dat betekent voor de zorgaanbieders dat zij ook na 1 januari hun diensten kunnen blijven leveren.

Beleid in ontwikkeling

De aanpassing van het beleid staat voor maatwerk maar het beschikbare budget blijft van groot belang. Het college zet in op gezamenlijkheid en goed overleg met inwoners, zorgaanbieders, werknemers in de zorg en andere betrokkenen om de komende tijd het beleid verder te ontwikkelen.Ander nieuws