Header image

Bouw BMV Mariënvelde gestart

MARIËNVELDE - Al binnen een jaar nadat de gemeenteraad van Oost Gelre het groene licht gaf voor de realisering van de BMV Mariënvelde is nu gestart met de bouw. Mariënvelde heeft op eigen initiatief en vanuit eigen kracht dit omvangrijke project naar deze nieuwe mijlpaal gebracht: de daadwerkelijke bouw van de Brede Maatschappelijke voorziening.

Nadat de raad zich op 14 oktober vorig jaar achter de plannen voor de BMV schaarde is er heel veel werk verzet. De plannen werden uitgewerkt, vrijwilligers werden geworven en de financiën werden in beeld gebracht. Verschillende subsidies werden binnengehaald, ook met hulp van de inwoners van Mariënvelde. Daarbij bleek dat het draagvlak voor de BMV erg groot is. Onlangs werd ook de toegezegde 1.2 miljoen euro door het College van B&W verstrekt omdat de plannen nu voldoende concreet en uitgewerkt zijn.

Zorgcorporatie
Onderdeel van de BMV Mariënvelde is de zorgcoöperatie. Die is op 1 juli van start gegaan, onder aansturing van Jeanine Ebbers. In afwachting van de bouw van de BMV heeft de zorgcoöperatie eerst onderdak gevonden in De Boog in Mariënvelde, met welwillende medewerking van Prowonen. De dagbesteding en inloopvoorziening is hiermee een feit geworden. In samenwerking met de gemeente wordt op dit moment het traject van de aanbesteding van de zorg doorlopen.

Ook heeft de zorgcorporatie inkoop- en samenwerkingsovereenkomsten met de verschillende zorginstellingen afgesloten. Vanuit de zorgcorporatie is tevens een meerpersonen rolstoel vervoer bus aangeschaft met medewerking van de plaatselijke garagehouder WKG.

Aanbesteding bouw
Daarnaast moest ook de aanbesteding van de bouw van de BMV gedaan worden. Ook deze intensieve procedure is inmiddels afgerond. De bouw wordt uitgevoerd door Wopereis Staalbouw met de onderaannemers Nico Klein Goldewijk en Rouwhorst Techniek. Inmiddels is de bouwvergunning verstrekt en zijn de bouwvakkers deze week aan de slag gegaan. Op donderdag 20 augustus om 14.00 uur wordt het officiële startsein voor de bouw gegeven door onder andere BMV-voorzitter Marianne Kallen-Morren en namens de gemeente door wethouder Jos Hoenderboom.

Van, voor en door Marienvelde
De BMV is het resultaat van een diep gekoesterde wens van Mariënvelde om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp. Door de combinatie van ontmoeten, zorg, sport en welzijn in één gebouw is dé levensader gevonden om die wens de vervullen. Een BMV, gerealiseerd voor én door Mariënvelde.Ander nieuws