Header image

Christelijke Vrouwenvereniging Samen Verder Ruurlo-Barchem

RUURLO - De eerst volgende maandelijkse ledenavond van Christelijke Vrouwenvereniging Samen Verder Ruurlo-Barchem vindt woensdag 18 november plaats in gemeentecentrum De Sprankel. De avond begint om 19.45 uur, vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee.

Op deze avond is Tineke van Buren te gast die komt vertellen over Johanna van Buren, de streektaaldichteres uit Hellendoorn. Johanna van Buren leefde van 1881 tot 1962, ze schreef gedichten in de streektaal. Deze 'leedties', zoals ze zelf haar gedichten noemde, werden gepubliceerd in de krant. Ze schreef haar gedichten in de streektaal omdat ze vond dat ze in die taal haar gevoelens beter kon uitdrukken. Tineke van Buren, in het dagelijks leven lerares, is een verre nicht van Johanna. Ze vertelt aan de hand van dia's over het leven van de dichteres en draagt voor uit haar werk. Ook leest ze voor uit eigen werk. Enkele van haar eigen verhalen werden gepubliceerd in het streektaal magazine 'Verdan' en in het magazine 'Typische Twente'. Ook heeft Tineke verhalen uit de bijbel opgeschreven in de streektaal, speciaal voor kinderen. In maart 2008 is deze 'Keenderbiebel in de taal van Thuus' gepubliceerd door de IJssel Academie in Kampen. Ook nu beloofd het weer een interessante en gezellige avond te worden. Uiteraard zijn ook niet leden van harte welkom. Mocht men niet in staat zijn zelfstandig te komen, bel dan met de familie Nat, tel. 0573 451954.Ander nieuws