Header image

Colleges stemmen in met uitvoering Participatiewet

ACHTERHOEK- Eind vorig jaar hebben de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk besloten om inwoners nóg beter te willen begeleiden naar betaald werk of dagbesteding. Daarvoor wordt een nieuwe uitvoeringsorganisatie opgericht. Dit betekent dat de Sociale Dienst Oost Achterhoek en het sociaal werkbedrijf Werkbaan Oost samengevoegd worden. De afgelopen maanden is gewerkt aan de uitwerking van dit besluit. De colleges van B&W hebben nu ingestemd met een voorstel waarin de uitgangspunten voor deze nieuwe werkwijze is vastgelegd.

De dienstverlening aan inwoners vormt het hart van de nieuwe aanpak. Het aanvragen van een uitkering en hulp bij begeleiding naar werk of school komen in de nieuwe werkwijze via de sociale teams van de gemeenten binnen. Ook aanvragen voor schuldhulpverlening of minimaregelingen komen hier straks binnen. Op deze manier kunnen de gemeenten vragen van inwoners meer integraal benaderen.

Een ander uitgangspunt is dat het belangrijk is dat inwoners één contactpersoon hebben. Als iemand zich met een hulpvraag meldt bij het sociaal team, wordt besproken wie de vaste contactpersoon (casusregisseur) wordt. Dit kan een professional zijn vanuit Wmo, Jeugd of Participatiewet. Als de inwoner begeleiding nodig heeft naar werk of dagbesteding wordt gebruik gemaakt van de kennis en expertise van de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Het is ook mogelijk dat mensen eerst weer naar school gaan voordat ze weer aan het werk kunnen.

De betrokken gemeenten, Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en Werkbaan Oost gaan met enthousiasme verder. De betrokken wethouders: “Het met elkaar in gesprek te gaan over visie, rol en werkwijze levert nu al veel op qua samenwerking en verbinding. We werken aan een gezamenlijk doel om inwoners nog beter te kunnen begeleiden naar betaald werk, school of een andere vorm van activering. Activering kan bijvoorbeeld bestaan uit een vrijwilligerstaak of andere taken gericht op maatschappelijke participatie”.

Het Werkleerbedrijf wordt een omgeving waarin we bijstandsgerechtigden kunnen begeleiden naar werk of een andere vorm van activering. We zoeken hierbij actief de verbinding met lokale initiatieven en projecten. Ook bieden we een werkplek aan de mensen van Werkbaan Oost en SDOA. Uit de marktverkenning is een pand op bedrijventerrein De Laarberg als het meest geschikt naar voren gekomen. Het Werkleerbedrijf wordt in één pand ondergebracht. De verwachting is dat er in totaal 500 mensen binnen het Werkleerbedrijf een (werk)plek krijgen.

De gemeenten, SDOA en Werkbaan Oost gaan verder aan de slag met de inrichting van de nieuwe werkwijze. In de eerste helft van 2021 wordt het definitieve inrichtingsplan “Samen aan het stuur” ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden.

Ander nieuws