Header image

Gezamenlijk concert door ‘Needse’ orkesten

NEEDE/RIETMOLEN - De muzikanten van de vier muziekverenigingen uit de voormalige gemeente Neede geven op zaterdag 3 oktober samen hun jaarlijkse concert. Dit keer met speciale medewerking van het jeugdorkest van Muziekvereniging Amicitia, die de avond organiseert.Het concert vindt plaats in de DAR Rietmolen, Dorpsaccommodatie Rietmolen, Pastoor C.M. van Everdingenstraat 66a. Het concert van de vier korpsen begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Dat de onderlinge band tussen de verenigingen en de muzikanten goed is, blijkt wel uit het feit dat het 'vierkorpsenconcert' al zo'n vijftig keer heeft plaatsgevonden en ook dit jaar weer op de muzikale agenda staat. De orkesten van Accoord Haarlo, Concordia Noordijk, Crescendo Neede en Amicitia Rietmolen treden hier op en nodigen belangstellenden van harte uit. Het jeugdorkest van Amicitia zal aanwezigen op verrassende wijze welkom heten.Ander nieuws