Header image

Innovatie en Pilot Centrum Beltrum test proefinstallatie

BELTRUM - Op het Innovatie en Pilot Centrum (IPC) te Beltrum van de stichting Biomassa starten deze week proeven met een innovatieve cavitatie installatie waarmee het mogelijk zou kunnen zijn het biogas potentieel van drijfmest en andere biomassa te verhogen. De installatie is de afgelopen jaren met succes ontwikkeld voor de behandeling van zuiveringsslib. Het doel van de testen is na te gaan of de installatie praktisch en bedrijfseconomisch geschikt is voor de verwerking van runder- en varkensdrijfmest. De testen worden uitgevoerd onder leiding van Nijhuis Industries in nauwe samenwerking met het Lectoraat Duurzame Energievoorziening van Saxion Hogeschool, Groot Zevert Vergisting en de eigenaar van de installatie, het Noord-Nederlandse bedrijf Whirlwind.

De werking van de cavitatie installatie

In de installatie wordt biomassa eerst onder hoge druk gebracht. Door het plotseling laten wegvallen van de druk gaan de wanden van de cellen in de biomassa matrix kapot. Hierdoor komt de cel inhoud beschikbaar voor de bacteriële omzetting in biogas. Bij zuiveringsslib zorgt deze behandeling voor een significant hogere biogasproductie. De samenstelling van de biomassa matrix in mest is zo afwijkend dat nog niet goed te voorspellen valt of het proces tot eenzelfde resultaat zal leiden. De testen met de installatie zullen enkele maanden in beslag nemen. Bij het project zijn vier studenten van Saxion Hogeschool betrokken die het Smart Solution Semester doen.

Innovatie & Pilot Centrum (IPC)

Op het Innovatie & Pilot Centrum (IPC) kunnen bedrijven en organisaties innovatieve installaties voor de verwerking van mest en andere biomassa testen, demonstreren en verder ontwikkelen. Voor de ondersteuning van deze projecten is een breed pallet aan voorzieningen aanwezig, variërend van werkplekken tot bemiddeling van stagiairs.

Initiatief van de Stichting Biomassa

Het IPC is een initiatief van de Stichting Biomassa en gerealiseerd in samenwerking met Groot Zevert Vergisting en heeft op het moment al meer dan tien IPC projectaanvragen in behandeling. De provincie Gelderland steunt  het IPC met een financiële bijdrage om innovaties te stimuleren die leiden tot het verduurzamen van de land- en tuinbouw.

De leden van de stichting Biomassa zijn: ForFarmers (Lochem), Nijhuis Industries (Doetinchem), Groot Zevert (Beltrum), Dorset Green Machines (Aalten), WILBA Techniek (Beltrum), Waterstromen (Lochem), Aeres Hogeschool (Dronten), LTO Noord.Ander nieuws