Header image

Inschrijving Eiberrun binnenkkort opengesteld

EIBERGEN- Op 24 mei 2020 zal de Eiberrun voor de 22e keer plaats vinden als wedstrijd en recreatieve dorpsloop. De volwassenen kunnen, zoals in 2019, individueel inschrijven voor de 6 en 12 km. en de jeugd voor de 0,6 en 1,2 km. Voor de oudere jeugd zal een afstand van ongeveer 2,5 km worden toegevoegd. De bedrijvenrun wordt ook dit jaar weer gelopen over afstanden van 6 en 12 km. De organisatie streeft er naar om het aantal teams uit te breiden van 18 in 2019 naar 25 tot 30 teams in 2020.

Ook kunnen de G-atleten weer meelopen. De loop voor de G-atleten zal nog nader uitgewerkt worden door de organisatie.
Voorafgaand aan de Eiberrun zal er weer een Kidsclinic georganiseerd worden.

De inschrijving zal vanaf uiterlijk 1 maart a.s. opengesteld worden.

Ander nieuws