Header image

Inspiratieavond herbestemming FPC Oldenkotte

REKKEN - Meer dan 135 ideeën voor een nieuwe bestemming voor forensisch psychiatrisch centrum (FPC) Oldenkotte zijn afgelopen dinsdagavond bedacht tijdens een inspiratieavond in de tbs-kliniek. Staatssecretaris Teeven heeft besloten FCP Oldenkotte te sluiten op 1 januari 2015. Het pand is nu in private handen en komt in 2015 leeg te staan als er geen nieuwe bestemming wordt gevonden. De provincie Gelderland, gemeente Berkelland en stichting Oldenkotte schakelden samen bureau HHM in om te komen tot een nieuwe invulling van het complex.

De sluiting van de kliniek betekent veel voor de werkgelegenheid en expertise in Oost-Nederland: er gaan ruim driehonderd banen verloren in Twente en de Achterhoek. Omdat er inmiddels een toezegging is van Teeven voor een nieuwe lichtere vorm van forensische zorg in het oosten van Nederland, behouden naar verwachting 130 werknemers van FPC Oldenkotte hun baan. Deze zorg wordt echter op een andere locatie geleverd.

Om te komen tot een nieuwe bestemming van de huidige kliniek is gekozen voor een creatieve aanpak waarbij een zo breed mogelijke groep is uitgenodigd om te brainstormen over een mogelijke nieuwe bestemming. Ruim zestig mensen met verschillende achtergronden zoals vastgoedexperts, ambtenaren, ondernemers, buurtbewoners, personeel en kunstenaars, dachten mee over de toekomst van het complex. Dit gebeurde afgelopen dinsdagavond (22 april jl.) in verschillende ruimten in de kliniek. Deelnemers konden zo goed zien wat de potentie is van het immense complex. Ideeën lopen uiteen van een boerenbelevingscentrum, sprookjeskasteel, biologische kwekerij, hippisch centrum, Nederlands-Duits educatief centrum, WiZZkidsdorp, trainingscentrum voor veiligheidsdiensten, dronecentrum, passieplek, time-out huis, Papendal voor gehandicapte sporters, cybercentrum voor hackers tot een survivalpark.

Hierna is het de beurt aan een groep van 10-15 experts (vanuit rijk, provincie, gemeenten, wetenschap, cultuur en business), ook wel ‘Dragons’ genoemd, om de ideeën te beoordelen. Zij beoordelen op vier criteria: potentie/marktwaarde, uitvoerbaarheid, risico en originaliteit/aantrekkelijkheid. Op basis van deze beoordelingen ontstaat er een top 10 van beste ideeën. De allerbeste ideeën hieruit kunnen worden uitgewerkt tot een business case.

Het traject om te komen tot een nieuwe bestemming duurt tot 1 juni. Deelnemers aan de inspiratieavond kunnen online hun ideeën aanvullen en blijven volgen zodat zij precies weten of hun idee misschien wel het beste idee voor herbestemming van FPC Oldenkotte is gebleken.Ander nieuws