Header image

IVN Cursus Grassen en voorjaarsplanten in bloei

EIBERGEN - De afdeling IVN Oost-Achterhoek, Vereniging voor Natuur- en Milieu Educatie organiseert een korte cursus Grassen en voorjaarsplanten in bloei. Prairietuinen met grassen staan erg in de belangstelling. De grassoorten die hiervoor gebruikt worden, zijn afkomstig uit andere landen. Echter ook in ons land zijn er mooie grassoorten. Deze soorten spelen een belangrijke rol in de natuur en verrijken onze wegbermen en graslanden.

Tijdens deze korte cursus maakt u kennis met een aantal veel voorkomende grassoorten in uw omgeving. Ook leert u het verschil kennen tussen gras, bies en zegge. Daarnaast bekijkt u deze planten met behulp van loep en binoculaire. Eén van de avonden is gewijd aan voorjaarsplanten. Tijdens de excursie gaan we op zoek naar verschillende soorten grassen, voorjaarsplanten, biezen en zegge. U leert daarbij de veldkenmerken.

iedereen die meer wil weten over grassoorten en voorjaarsplanten en het belang ervan voor natuur en mens, kan zich aanmelden tot 21 april op www.ivn.nl/oost-achterhoek.Ander nieuws