Header image

Jubileum Zangdienstcommissie in EIbergen

EIBERGEN - De zangdienst op zondag 1 november in de Oude Mattheüs is voor de zangdienstcommissie van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken een bijzondere dienst. Want deze dienst zal in het teken staan van haar 12½ -jarig bestaan. In juni 2015 was het twaalf en een half jaar geleden dat er spontaan een werkgroep voor zangdiensten werd gevormd.

Doel was om met enige regelmaat zangdiensten te houden, waarin liederen gezongen zouden worden, die weinig of niet meer in diensten gebruikt worden. De eerste zangdienst werd gehouden op zondagavond 5 januari 2003. De zangdiensten worden nog steeds maandelijks gehouden, met uitzondering van de vakantieperiode en de maand december. Gezongen worden liederen van Johannes de Heer, maar ook liederen uit de Evangelische Liedbundel en het Liedboek voor Kerken komen royaal aan bod. Daarnaast zijn er ook verzoeknummers. Aan de zangdiensten verlenen met regelmaat koren, solisten en musici hun medewerking. Naast eigen predikanten gaan er ook gastpredikanten voor.

Sinds het ontstaan van de werkgroep zijn er ruim 100 diensten gehouden in de Oude Mattheüs in Eibergen en de Anthonis in Rekken. Hoewel het bezoekersaantal sterk varieert, blijft de commissie zich ook in de toekomst inzetten voor de zangdiensten en hoop nog vele jaren door te kunnen gaan.

Voor de jubileumdienst op 1 november heeft men het Aaltens Christelijk Mannenkoor uitgenodigd. Organist voor deze avond is Henk Ezerman en de voorganger is ds. Wytze Andela. De dienst wordt gehouden in de Oude Mattheüs in Eibergen en begint om 19.00 uur. De commissie nodigt de trouwe bezoekers, maar ook andere zangliefhebbers, van harte uit om dit jubileum mee te vierenAnder nieuws