Header image

Koninklijke onderscheiding voor Jan Raaben

EIBERGEN- Burgemeester Van Oostrum reikt op zondag 24 maart 2019 om ongeveer 19.45 uur aan de heer D.J. Raaben (84 jaar) uit Groenlo de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit. Deze uitreiking gebeurt tijdens de eindpresentatie van het lichtplan van De Oude Mattheüs aan de Grotestraat 50 in Eibergen.

De heer Raaben is al ruim 50 jaar actief voor het kerkelijk leven!

Van 1965 tot 1970 als kerkvoogd bij de Protestantse Gemeente Dieren. Voor de Nederlands Hervormde Gemeente Heumen-Overasselt was hij actief als: ouderling-kerkvoogd (1971-1976), jeugdwerkbegeleider (1982-1990) en voorzitter van de kerkenraad (1989-1993). Voor de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken was/is hij actief als: vrijwilliger inloopochtend dorpshuis ‘den Hof’ (1998-heden), voorzitter commissie restauratie Van Dam-orgel in de Antoniuskerk in Rekken (1998-heden), ouderling-kerkrentmeester en lid kerkenraad

(1999-2007), oprichter Stichting Orgelconcerten Rekken (2000), lid van de commissie verbouwing liturgisch centrum (2003), voorzitter kerkenraad (2004-2007), ouderling-kerkrentmeester, lid kerkenraad, voorzitter college van kerkrentmeesters (2010-heden), initiatiefnemer en ontwikkelaar lichtplan De Oude Mattheüs (2013-heden) en lid van de overdrachtscommissie Antoniuskerk (2016-heden).

Ook zijn er andere verdiensten

Van 1977 tot 1982 was meneer medeoprichter en penningmeester van de Vereniging Vrienden van de Heemtuin Malden. Daarnaast was meneer Raaben actief voor het Elshofcollege in Nijmegen. Hij was bestuurslid (1982-1986) en voorzitter (1986-1988). Van de Stichting Eibergen in Verband was hij medeoprichter en voorzitter (1999-2011). Ook was hij voorzitter van de VVV Eibergen (2000-2008).

Zijn inzet was en is van bijzondere waarde voor de samenleving

De inzet van meneer Raaben voor de medemens beantwoordt aan het criterium uit het Ordereglement: “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de bestuurlijke en initiërende aard, duur, uitstraling en brede maatschappelijke betekenis van de activiteiten, met als zwaartepunt de activiteiten op het terrein van het kerkelijk leven, ontvangt meneer Raaben hiervoor de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.Ander nieuws