Header image

Motie van afkeuring tegen wethouder na besluit PMD-container

BORCULO - In de gemeenteraad van Berkelland is dinsdagavond een motie van afkeuring ingediend tegen wethouder Bosman van Gemeentebelangen. In de raadsvergadering zou er gesproken worden over de invoering van containers voor plastic, metalen en drankenkartons, maar aan het begin van de vergadering werd dit voorstel door de wethouder uit de agenda gehaald.

Wethouder Bosman haalde het voorstel van de agenda, omdat bij de aanbesteding van de containers waarschijnlijk niet de goede wettelijke regels zijn gevolgd. De kosten voor de aanschaf van de PMD-containers bedragen 560.000 euro. Boven de 221.000 euro moet er Europees worden aanbesteed en dat lijkt in dit geval in Berkelland niet te zijn gebeurd.

Het van de agenda afhalen van dit voorstel heeft tot veel verbazing geleid bij de oppossitiepartijen. D66, Groenlinks, Ondernemend Berkelland en PVDA dienden een motie van afkeuring tegen de wethouder in. 'Ons raadslid Erik Slotboom heeft twee weken geleden in de raadscommissie notabene expliciet vragen gesteld of de aanbesteding wel volgens de wettelijke regels is gebeurd', aldus Han Boer van D66. 'De wethouder zei toen stellig geen informatie te hebben dat dit niet het geval zou zijn. Ze zou in een memo de gemeenteraad hierover informeren. Dat memo heb ik nooit gezien. En nu krijgen we dit te horen.'

De coalitiepartijen CDA, Gemeentebelangen en VVD houden voorlopig de hand boven het hoofd van de wethouder en steunden de motie van afkeuring niet. Het CDA noemt het spijtig dat het zo is gelopen, Gemeentebelangen vindt de motie van afkeuring te zwaar en de VVD vindt het niet handig van de wethouder. Nu het voorstel voor de aanschaf van PMD-containers van de agenda is gehaald loopt de invoering veel vertraging op. Waarschijnlijk moet de hele aanbesteding overnieuw worden gedaan.Ander nieuws