Header image

Nieuwe CPO-projecten in Beltrum voor jongeren en senioren

BELTRUM - Voor zowel jongeren als senioren gaan er de komende tijd woningen gebouwd worden in Beltrum. Voor jongeren wordt op twee locaties gefaseerd gestart met het bouwen van circa 11 woningen. Voor senioren komen er acht. Alle woningen worden gerealiseerd door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Wethouder Patricia Hoytink-Roubos: “Een grote groep Beltrumse starters op de woningmarkt heeft bij ons duidelijk aangegeven dat ze geen geschikte starterswoning kunnen vinden. We willen ze graag de mogelijkheid bieden in Beltrum te blijven, dus starten we met een derde CPO-project voor jongeren. Voor senioren zijn er te weinig levensloopbestendige woningen voorradig. We hopen daar door middel van ‘CPO Het nieuwe Jena’ een bijdrage aan te leveren en tevens doorstroming te krijgen op de woningmarkt.” 

Jongeren
Voor het derde jongereninitiatief zijn het ABCTA terrein en de locatie Gaarden-Hoornhorststraat aangewezen voor woningbouw. Op het ABCTA terrein is nog plek voor circa zeven woningen. Op de locatie Gaarden-Hoornhorststraat passen ongeveer twintig woningen, maar vooralsnog wordt hier gestart met vier woningen. Afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt kunnen hier gefaseerd meer woningen worden gebouwd. Dit om te voorkomen dat er onbalans in de woningvoorraad en de vraag gaat ontstaan. De verwachting is dat over ongeveer een jaar gestart kan worden met bouwen op het ABCTA terrein en halverwege volgend jaar op de locatie Gaarden-Hoornhorststraat.

Senioren
Op de voormalige locatie van de Jenaplanschool (Het Tweespan) worden acht geschakelde twee-onder-een-kap woningen voor senioren gerealiseerd. Er zijn inmiddels voldoende serieuze deelnemers/kopers voor deze levensloopbestendige woningen. De gemeente start zo snel mogelijk met het ontwikkelen van het terrein. Dit najaar wordt de school gesloopt en de locatie bouwrijp gemaakt. De verwachting is dat eind dit jaar of begin volgend jaar begonnen wordt met de bouw van de woningen.

Bas Hommelink van de Projectgroep wonen in Beltrum: “We zijn blij met deze ontwikkelingen, zodat meer jongeren de kans krijgen in Beltrum te blijven. Het laatste CPO-project voor jongeren bleek succesvol, maar niet voldoende. Ook was er de wens van senioren om levensloopgeschikte woningen te bouwen. Hier worden nu ook serieuze stappen in gezet. Dit alles om de leefbaarheid in Beltrum op peil te houden en te versterken maar ook de doorstroming in de bestaande voorraad te bevorderen.”

Pilot Beltrum
In november 2016 is de Pilot Beltrum gestart. Er is onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in Beltrum voor nu en de toekomst. Er bleek een mismatch in vraag en aanbod te zijn, omdat jongeren geen starterswoning konden vinden. In afstemming met het dorp is besloten maximaal in te zetten op het investeren in de bestaande woningvoorraad en voor specifieke doelgroepen woningen toe te voegen. In eerdere CPO-projecten voor jongeren zijn de laatste jaren al veertien woningen gebouwd.Ander nieuws