Header image

Pastorieweg en Dorpshoes Gelselaar

GELSELAAR - In Gelselaar wordt de komende tijd hard gewerkt. Stichting Dorpshoes Gelster heeft het gebouw ‘De Klokslag’ van de kerk overgenomen om daarin een dorpshuis te realiseren.

 

Ook de omliggende terreinen gaan op de schop

Vanaf deze week beginnen de vakmensen met de (ver)bouw van het Dorpshoes. Als alles volgens planning verloopt kan Gelselaar begin april 2016 gebruik maken van een geoptimaliseerd Dorpshoes Gelster. Ook de omliggende terreinen zullen op de schop gaan.  

Aanpassing omliggend  terrein en Pastorieweg

Het omliggende terrein van het dorpshoes en de Pastorieweg zullen ook een flinke gedaantewisseling ondergaan en aangepast worden aan het groene hart.

De gemeente en Stichting Dorpshoes Gelster hebben de plannen klaar en ook deze werkzaamheden zijn begonnen. Het terrein zal een open verbinding krijgen met het groene hart en de andere zijden worden van een beukenhaag voorzien. Het grootste gedeelte, en geheel langs de Meester Krebbersstraat-zijde, wordt door middel van groen, met gras, struiken en bomen, ingericht voor ‘natuurlijk spelen’. De Pastorieweg blijft een fiets/voetpad en zal iets worden verlegd en helemaal worden bestraat met gebakken klinkers. De bestrating op het terrein wordt daar uiteraard op aangepast.

Afsluiting Pastorieweg, geen auto’s parkeren bij Meester Krebbersstraat

Door al deze werkzaamheden zal de Pastorieweg tijdelijk (tot de verbouw gereed is) afgesloten worden voor het verkeer. Door het open maken van een bouwhek kan men de AED bereiken. Voor de luiercontainer wordt een oplossing gezocht bij school en peuterspeelzaal. Tijdens de bouw zal de aanvoer van materialen voornamelijk plaatsvinden via de aansluiting bij de Meester Krebbersstraat. Wij vragen u daar geen auto’s te parkeren. Het gehele terrein, inclusief Pastorieweg, zal voor de veiligheid worden afgesloten met bouwhekken.

Enige overlast

We beseffen dat de werkzaamheden en de afsluiting tot enige overlast kan leiden. We proberen er alles aan te doen dit zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen uw begrip hiervoor.  Ander nieuws